MacBook Pro - Оновлення програмного забезпечення

background image

Оновлення програмного забезпечення

Ви можете під’єднатися до Інтернету й автоматично викачати та інсталювати
запропоновані Apple останні версії безкоштовного програмного забезпечення,
драйверів та інших додаткових компонентів.

За наявності інтернет-з’єднання програма «Оновлення системи» перевіряє
наявність оновлень для комп’ютера. Ви можете настроїти MacBook Pro для
періодичної перевірки наявності оновлень програмного забезпечення, щоб
вчасно викачувати та інсталювати оновлення для програм.

background image

67

Розділ 4

Проблема — рішення

Щоб перевірити наявність оновлень програмного забезпечення, виконайте
такі дії:

1

Виберіть на смузі меню «Яблуко» () > «Системні параметри».

2

Відкрийте панель «Оновлення системи» і виконайте вказівки, що з’являться на
екрані.

Â

Щоб отримати докладні відомості, виконайте пошук за словами «оновлення
програм» у Довідковому центрі.

Â

Щоб отримати останні відомості про Mac OS X, відвідайте веб-сторінку
www.apple.com/macosx.