MacBook Pro - Використання програми «Apple Hardware Test»

background image

Використання програми «Apple Hardware Test»

Якщо ви вважаєте, що неполадка пов’язана з апаратним забезпеченням
MacBook Pro, скористайтесь програмою «Apple Hardware Test», щоб виявити
можливі неполадки в роботі одного з компонентів комп’ютера, наприклад, пам’яті
або процесора.

Щоб скористатися програмою «Apple Hardware Test», виконайте такі дії:

1

Від’єднайте від комп’ютера всі зовнішні пристрої, крім блока живлення.
Якщо до комп’ютера під’єднано кабель Ethernet, від’єднайте його.

2

Перезапустіть комп’ютер, відтак під час запуску натисніть і притримуйте клавішу C.

3

Коли з’явиться екран вибору програми «Apple Hardware Test», виберіть потрібну
мову.

4

Натисніть клавішу Return або клацніть на кнопці зі стрілкою вправо.

5

Коли з’явиться головний екран програми «Apple Hardware Test» (приблизно через
45 секунд), виконуйте вказівки на екрані.

6

Якщо програма «Apple Hardware Test» виявить неполадку, на екрані з’явиться код
помилки. Занотуйте цей код помилки, перш ніж почати її усунення. Якщо програма
«Apple Hardware Test» не виявила апаратних неполадок, можливо, причиною
проблеми є програмне забезпечення.