MacBook Pro - Настроювання MacBook Pro

background image

Настроювання MacBook Pro

Комп’ютер MacBook Pro створено так, щоб його можна було швидко настроїти та
негайно розпочати роботу. Нижче описано процес настроювання, а саме:

Â

Під’єднання блока живлення MagSafe 85 Вт.

Â

Під’єднання кабелів і доступ до мережі.

Â

Увімкнення MacBook Pro.

Â

Настроювання облікового запису користувача та інших параметрів за
допомогою програми «Асистент Mac OS X».

Â

Настроювання робочого столу та параметрів Mac OS X.

background image

10

Розділ 1

На старт, настроювання, вперед!

Примітка:

Видаліть захисну плівку із блока живлення MagSafe 85 Вт перед

настроюванням MacBook Pro.

Крок 1:

Під’єднайте блок живлення MagSafe 85 Вт, щоб забезпечити

живлення MacBook Pro і зарядити акумулятор.

Переконайтеся, що штекер живлення повністю вставлено у блок живлення,
а штирі штекера повністю висунуто. Під’єднайте штекер блока живлення до
розетки живлення, а з’єднувач MagSafe — до розніму живлення MagSafe. Під
час наближення з’єднувача MagSafe до розніму ви відчуєте, як він притягується
магнітом.

З’єднувач MagSafe

Шнур живлення змінного струму

Штекер
живлення

¯

Рознім живлення MagSafe

Щоб збільшити відстань, на якій діє блок живлення, замініть штекер на шнур
живлення. Спочатку витягніть штекер живлення із блока живлення, після чого
під’єднайте шнур живлення, що входить у комплект постачання, до блока
живлення. Переконайтеся, що рознім шнура вставлено повністю.

Під час від’єднання блока живлення від розетки слід тягнути за штекер, а не за шнур.

background image

11

Розділ 1

На старт, настроювання, вперед!

Під час першого під’єднання блока живлення до MacBook Pro починає світитися
індикатор на з’єднувачі MagSafe. Жовте світло означає, що акумулятор
заряджається. Зелене — акумулятор повністю заряджено. Якщо індикатор не
світиться, перевірте, чи правильно підключено з’єднувач та чи блок живлення
підключено до розетки.

Крок 2:

Під’єднайтесь до безпровідної чи стаціонарної мережі.

Â

Щоб використовувати безпровідну мережу за допомогою вбудованої технології
Wi-Fi 802.11n, необхідно ввімкнути безпровідну базову станцію та дізнатися
назву мережі. Після ввімкнення MacBook Pro Асистент допоможе вам настроїти
з’єднання. Відомості про усунення неполадок можна знайти на стор. 65.

Â

Щоб під’єднатися до стаціонарної мережі, під’єднайте один кінець кабелю Ethernet
до MacBook Pro, а другий — до кабельного модема, DSL-модема або мережі.

®

Кабель
Ethernet

Рознім Gigabit Ethernet
(10/100/1000Base-T)

G

background image

12

Розділ 1

На старт, настроювання, вперед!

Крок 3:

Натисніть кнопку живлення (®), щоб увімкнути MacBook Pro.

Під час увімкнення комп’ютера ви почуєте звуковий сигнал.

®

®

Кнопка живлення

Запуск MacBook Pro триває кілька секунд. Після запуску автоматично запуститься
програма «Асистент Mac OS X».

Якщо MacBook Pro не вмикається, перегляньте розділ «Якщо MacBook Pro не
вмикається або не запускається» на стор. 54.

background image

13

Розділ 1

На старт, настроювання, вперед!

Крок 4:

Настройте MacBook Pro за допомогою програми

«Асистент Mac OS X».

Програма «Асистент Mac OS X» запускається під час першого ввімкнення
MacBook Pro. Асистент Mac OS X допоможе вам ввести параметри мережі Wi-Fi,
настроїти обліковий запис користувача та перенести інформацію з попереднього
комп’ютера Mac чи PC на новий. Також можна перенести дані з резервної копії
Time Machine чи іншого диска.
Якщо ви переноситимете інформацію з іншого комп’ютера Mac, можливо,
знадобиться оновити програмне забезпечення на іншому комп’ютері, якщо
на ньому не інстальовано Mac OS X версії 10.5.3 або новішої. Для перенесення
інформації з комп’ютера PC, викачайте програму «Асистент міграції» з веб-
сторінки www.apple.com/migrate-to-mac та інсталюйте її на PC, з якого потрібно
перенести дані.

Після запуску програми «Асистент Mac OS X» на MacBook Pro перейдіть до іншого
комп’ютера, якщо на ньому потрібно оновити програмне забезпечення, а потім
поверніться до вашого для завершення настроювання.

Примітка: Якщо під час першого ввімкнення MacBook Pro ви не скористалися
програмою «Асистент Mac OS X» для перенесення інформації, це можна
здійснити пізніше за допомогою програми «Асистент міграції». Відкрийте
«Асистент міграції» в папці «Утиліти» в Launchpad. Щоб отримати додаткову
інформацію про використання Асистента міграції, перейдіть до Довідкового
центру і виконайте пошук за словами «асистент міграції».

background image

14

Розділ 1

На старт, настроювання, вперед!

Настроювання MacBook Pro:

1

У програмі «Асистент Mac OS X» дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб перейти
до кроку «Перенести інформацію на цей Mac».

2

Виконання базового настроювання, настроювання з міграцією даних чи
перенесення даних із резервної копії Time Machine чи з іншого диска:

Â

Щоб виконати базове настроювання, виберіть варіант «Не переносити зараз»
і натисніть кнопку «Продовжити». Виконайте решту підказок, щоб вибрати
провідну чи безпровідну мережу, настроїти обліковий запис користувача і
завершити програму «Асистент Mac OS X».

Â

Щоб виконати настроювання із міграцією даних, виберіть «З іншого комп’ютера
Mac або Windows» і натисніть кнопку «Продовжити». Дотримуйте інструкцій на
екрані, щоб вибрати комп’ютер Mac чи Windows, з якого потрібно перенести
інформацію. Цей комп’ютер Mac чи Windows має перебувати в тій самій
провідній чи безпровідній мережі. Виконуйте інструкції, які з’являться на
екрані, для перенесення даних.

Â

Для перенесення даних із резервної копії Time Machine чи іншого диска,
виберіть «З резервних копій Time Machine чи іншого диска» і натисніть кнопку
«Продовжити». Виберіть резервну копію чи інший диск, з якого потрібно
перенести дані. Виконуйте вказівки, які з’являться на екрані.

Якщо ви не плануєте надалі використовувати попередній комп’ютер, радимо
скасувати авторизацію комп’ютера для відтворення музики, відеофайлів або
аудіокниг, придбаних у магазині iTunes Store. Скасування авторизації комп’ютера
запобігає відтворенню придбаних композицій, відеофайлів або аудіокниг іншою
особою та забезпечує можливість нової авторизації. Для отримання докладних
відомостей про скасування авторизації відкрийте програму iTunes і в меню
«Довідка» виберіть пункт «Довідка iTunes».

background image

15

Розділ 1

На старт, настроювання, вперед!

Крок 5:

Настроювання робочого столу та параметрів Mac OS X.

Швидко змінити вигляд робочого столу відповідно до власних потреб можна за
допомогою Системних параметрів — своєрідного центру керування переважною
більшістю настройок MacBook Pro. У меню «Яблуко» () на смузі меню виберіть
пункт «Системні параметри», або клацніть на іконці програми «Системні
параметри» у Dock.

Смуга меню

Меню «Довідка»

Іконка пошуку Spotlight

Іконка Finder

Іконка «Системні параметри»

Панель Dock

background image

16

Розділ 1

На старт, настроювання, вперед!

Примітка:

У панелі параметрів «Користувачі та групи» можна настроїти опції

скидання пароля на випадок, якщо пароль входу буде втрачено. Щоб отримати
докладні відомості про системні параметри, відкрийте Довідковий центр і
виконайте пошук за фразою «системні параметри» або за назвою певного
параметра, який потрібно змінити.