MacBook Pro - Важлива інформація на завершення

background image

Важлива інформація на

завершення

background image

72

Розділ 5

Важлива інформація на завершення

Для забезпечення особистого захисту та захисту обладнання дотримуйтеся
наведених нижче правил експлуатації та чищення MacBook Pro. Виконання
цих правил також дозволить забезпечити максимально зручне користування
комп’ютером. Зберігайте ці вказівки у зручному місці, щоб їх можна було
переглянути за потреби.

ЗАУВАЖЕННЯ:

Неправильне зберігання чи використання вашого комп’ютера

може стати причиною відмови в гарантійному обслуговуванні.