MacBook Pro - Mac OS X Yazılımını Onarma, Geri Yükleme veya Yeniden Yükleme

background image

Mac OS X Yazılımını Onarma, Geri Yükleme veya Yeniden

Yükleme

Mac yazılımınızla veya donanımınızla ilgili bir sorununuz varsa, Mac OS X, sorunları
ortadan kaldırabilecek ve hatta yazılımınızı özgün fabrika ayarlarına döndürebilecek
onarma ve geri yükleme izlenceleri sağlar. Bu izlencelere Mac OS X İzlenceleri
uygulamasından erişebilirsiniz (bilgisayarınız doğru bir şekilde başlayamıyor olsa bile).

background image

57

Bölüm 4

Kullanımda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Şunları yapmak için Mac OS X İzlenceleri uygulamasını kullanabilirsiniz:

Â

Bir Time Machine yedeklemesindeki yazılımlarınızı ve verilerinizi geri yüklemek.

Â

Mac OS X'i ve Apple uygulamalarınızı yeniden yüklemek.

Â

Bilgisayarınızın diskini silip Mac OS X'i ve Apple uygulamalarınızı yeniden yükleyerek
onu fabrika ayarlarına döndürmek.

Â

Disk İzlencesi'ni kullanarak bilgisayarınızın diskini onarmak.

Bilgisayarınız bir sorun algıladığında Mac OS X İzlenceleri uygulamasını otomatik
olarak açar. Bilgisayarınızı yeniden başlatarak onu elle de açabilirsiniz.

background image

58

Bölüm 4

Kullanımda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Mac OS X İzlenceleri uygulamasını açmak için:

m

Komut tuşunu (x) ve I tuşunu (Q klavyede R tuşunu) basılı tutarak bilgisayarınızı
yeniden başlatın. Mac OS X İzlenceleri bölümü görünür.

Mac OS X İzlenceleri bölümündeki bazı izlenceler Internet ve Mac App Store erişimi
gerektirir. Bilgisayarınızın Ethernet veya Wi-Fi ağınızı kullanarak Internet'e bağlı
olduğundan emin olmanız gerekir.

Wi-Fi ağını kullanarak bağlanmak için:

1

Ekranın sağ üst köşesindeki Wi-Fi durumu menüsünden bir ağ seçin.

2

Gerekiyorsa, ağ parolasını yazın.

Kapalı bir ağa katılmak için, Başka Bir Ağa Katıl’ı seçin. Ağın adını ve parolasını girin.

Disk İzlencesi ile Bir Diski Onarma

Bilgisayarınızla ilgili bir sorununuz varsa veya bilgisayarınızı başlattığınızda Mac OS X
İzlenceleri uygulamasını görüyorsanız, bilgisayarınızın diskini onarmanız gerekebilir.

1

Mac OS X İzlenceleri bölümünde Disk İzlencesi'ni seçin ve Sürdür'ü tıklayın.

2

Soldaki listede diski veya bölüntüyü seçin ve daha sonra İlk Yardım sekmesini tıklayın.

3

Diski Onar'ı tıklayın.

Disk İzlencesi diski onaramıyorsa, mümkün olduğunca çok bilgiyi yedekleyin ve daha
sonra 56. sayfadaki “Mac OS X Yazılımını Onarma, Geri Yükleme veya Yeniden Yükleme”
konusunda anlatılan yönergeleri izleyin.

Disk İzlencesi ve seçenekleri hakkında bilgi için, Yardım Merkezi'ne bakın veya Disk
İzlencesi'ni açın (Launchpad'deki İzlenceler klasöründe) ve Yardım > Disk İzlencesi
Yardım'ı seçin.

background image

59

Bölüm 4

Kullanımda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Time Machine Yedeklemesini Kullanarak Bilgileri Geri Yükleme

Daha önceden bir Time Machine yedeklemesi yarattıysanız, bilgisayarınızdaki her şeyi
önceki durumuna döndürmek için Geri Yükle izlencesini kullanın.
Time Machine yedeklemesini yalnızca, bilgileri yedeklemenin kaynağı olan bilgisayara
geri yüklemek için kullanın. Bilgileri yeni bir bilgisayara aktarmak istiyorsanız, Geçiş
Yardımcısı’nı (Launchpad’deki İzlenceler klasöründe bulunan) kullanın.

1

Yedeklemeniz bir Time Capsule üzerindeyse, bir Ethernet veya Wi-Fi ağına bağlı
olduğunuzdan emin olun. (Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için, 58. sayfa ile başlayan
yönergeleri izleyin.)

2

Mac OS X İzlenceleri bölümünde, Time Machine Yedeklemesinden Geri Yükle öğesini
seçip Sürdür'ü tıklayın.

3

Time Machine yedeklemesini içeren diski seçin ve daha sonra ekrandaki yönergeleri
izleyin.

Mac OS X'i ve Apple Uygulamalarını Yeniden Yükleme

Bazı durumlarda Mac OS X'i ve Apple uygulamalarını yeniden yüklemeniz gerekebilir.
Dosyalarınızı ve kullanıcı ayarlarınızı değiştirmeden yeniden yükleyebilirsiniz.

1

MacBook Pro’nuzun bir Ethernet veya Wi-Fi ağını kullanarak Internet’e bağlı
olduğundan emin olun. (Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için, 58. sayfa ile başlayan
yönergeleri izleyin.)

2

Mac OS X İzlenceleri bölümünde, Mac OS X’i Yeniden Yükle öğesini seçip Sürdür'ü tıklayın.

3

Bir disk seçmeniz istenen bölümde, o anki Mac OS X diskinizi seçin (çoğu durumda bu,
kullanılabilir tek seçenek olacaktır).

4

İsteğe bağlı yazılımları seçmek veya seçimlerini kaldırmak için, Özelleştir'i tıklayın.

5

Yükle'yi tıklayın.

background image

60

Bölüm 4

Kullanımda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Mac OS X'i, diski silmeden ve böylelikle var olan dosyalarınızı ve ayarlarınızı koruyarak
yükleyebilirsiniz veya ilk önce diski silebilirsiniz; böylece tüm verileriniz silinir ve
bilgisayar, Mac OS X ile Apple uygulamalarını yeniden yüklemeniz için hazır hale getirilir.

Mac OS X’i yükledikten sonra, Mac App Store’a gidebilir ve Apple uygulamalarınızı
yeniden indirebilirsiniz.

Önemli: 

Apple, yazılımları geri yüklemeden önce diskinizdeki verileri yedeklemenizi

önerir. Apple, herhangi bir veri kaybından sorumlu değildir.

Bilgisayarınızı Fabrika Ayarlarına Döndürme

Bilgisayarınızı fabrika ayarlarına döndürdüğünüzde, bilgisayarınızdaki her şey
(kullanıcı hesaplarınız, ağ ayarları ve dosyalarınızın ve klasörlerinizin tümü) silinir.
Fabrika ayarlarına döndürmeden önce, tutmak istediğiniz dosyaları başka bir diske
kopyalayarak yedekleyin. Mac OS X'i yeniden yükledikten sonra tekrar bağlanmayı
kolaylaştırmak için, Ağ tercihlerindeki ağ ayarlarınızı bir yere not edin.

1

Bir Ethernet veya Wi-Fi ağını kullanarak Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.
(Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için, 58. sayfa ile başlayan yönergeleri izleyin.)

2

Mac OS X İzlenceleri bölümünde, Disk İzlencesi'ni seçip Sürdür'ü tıklayın.

3

Soldaki listede diski seçin ve daha sonra Sil sekmesini tıklayın.

4

Biçim açılır menüsünden Mac OS Genişletilmiş (Günlüklü) seçeneğini seçin, disk için
bir ad yazın ve daha sonra Sil'i tıklayın.

5

Disk silindikten sonra, Disk İzlencesi > Disk İzlencesi'nden Çık komutunu seçin.

6

Mac OS X İzlenceleri bölümünde, Mac OS X’i Yeniden Yükle öğesini seçip Sürdür'ü
tıklayın.

7

Mac OS X'i ve uygulamalarınızı yeniden yüklemek için, Mac OS X Yükleyici'deki
yönergeleri izleyin.

background image

61

Bölüm 4

Kullanımda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Mac OS X'i ve Apple uygulamalarınızı geri yükledikten sonra, bir Time Machine
yedeklemesinde bulunan diğer verilerinizi ve uygulamalarınızı seçerek geri
yükleyebilirsiniz.