MacBook Pro - Apple ve Çevre

background image

Apple ve Çevre

Apple Inc., işlemlerinin ve ürünlerinin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirme
sorumluluğunun bilincindedir.

Web üzerinde daha fazla bilgi bulunabilir:

www.apple.com/environment

background image

80