MacBook Pro - Önemli Bilgiler ve İpuçları

background image

Önemli Bilgiler ve İpuçları

5

background image

70

Bölüm 5

Önemli Bilgiler ve İpuçları

Kendi güvenliğinizi ve MacBook Pro’nuzun güvenliğini sağlamak ve daha rahat
çalışabilmek için MacBook Pro'nuzu kullanma ve temizlemeye ilişkin şu kuralları
izleyin. Bu yönergeleri, kolay ulaşılabilecek şekilde el altında bulundurun.

UYARI: 

Bilgisayarınızın yanlış saklanması veya kullanımı üretici garantisini geçersiz

kılabilir.