MacBook Pro - Viktig information om säkerhet

background image

Viktig information om säkerhet

VARNING:

Om du inte följer dessa säkerhetsinstruktioner kan eld, elektriska stötar eller

andra skador uppstå.

Inbyggt batteri Plocka inte ut batteriet i MacBook Pro. Batteriet får bara bytas ut av
ett Apple-auktoriserat serviceställe. Sluta använda datorn om du tappar den, eller den
verkar ha utsatts för tryck, blivit böjd, förvrängd eller skadad. Utsätt inte MacBook Pro
för höga temperaturer genom att placera den intill värmekällor, exempelvis element
eller eldstäder, där temperaturen kan överskrida 100 °C.

Hantera datorn Undersidan på datorn kan bli väldigt varm vid normal användning.
MacBook Pro uppfyller temperaturkraven på ytor som användaren kan komma i
kontakt med enligt definitionerna i internationell standard gällande utrustning för
informationsbehandling (IEC 60950-1).

background image

71

Kapitel 5

Sist, men inte minst

Använd datorn på ett säkert sätt och minska risken för värmerelaterad skada genom att
följa dessa riktlinjer:

Â

Placera datorn på en plan, stabil arbetsyta så att tillräckligt med luft kan cirkulera runt
och under datorn.

Â

Arbeta inte med datorn placerad på en kudde eller något annat mjukt föremål
eftersom ventilationsöppningarna kan täckas för.

Â

Lägg aldrig något på tangentbordet när du arbetar med datorn.

Â

Tryck inte in föremål i ventilationsöppningarna.

Â

Om du har datorn i knät och den blir obehagligt varm placerar du den på en plan,
stabil yta istället.

Undvik vatten och fuktiga utrymmen Använd eller förvara inte datorn i närheten av
vätskor, t.ex. dryck, tvätthoar, badkar, duschkabiner. Skydda datorn mot fukt och våt
väderlek som regn, snö och dimma.

85 W MagSafe-strömdapter Använd bara strömadaptern som följde med MacBook Pro
eller en Apple-auktoriserad strömadapter som är kompatibel med datorn Se till att
strömkontakten eller strömsladden är ordentligt ansluten till strömadaptern innan du
ansluter adaptern till ett eluttag.

Vanlig datoranvändning kan göra att strömadaptern blir väldigt varm. MagSafe-
strömadaptern uppfyller temperaturkraven på ytor som användaren kan komma i
kontakt med enligt definitionerna i internationell standard gällande utrustning för
informationsbehandling (IEC 60950-1).

background image

72

Kapitel 5

Sist, men inte minst

Minska risken för överhettning av strömadaptern eller värmerelaterad skada genom att
göra något av följande:

Â

Anslut strömadaptern direkt till ett eluttag.

MagSafe-
kontakt

Stick-
kontakt

MagSafe-strömadapter

Â

Om du använder förlängningssladden till adaptern bör du placera strömadaptern på
en bordsyta eller på golvet på en plats med god luftväxling.

MagSafe-
kontakt

MagSafe-strömadapter

Strömsladd

background image

73

Kapitel 5

Sist, men inte minst

Koppla från strömadaptern och alla anslutna kablar om:

Â

Du vill lägga till mer minne eller uppgradera hårddisken.

Â

Du vill rengöra datorns hölje (följ anvisningarna på sidan 76).

Â

Strömsladden eller -kontakten är sliten eller skadad.

Â

Datorn eller strömadaptern har utsatts för regn, för hög fuktighet eller vätskespill.

Â

Datorn eller strömadaptern har utsatts för en kraftig stöt, datorns hölje är skadat eller
du misstänker att service, reparation eller annan åtgärd krävs.

MagSafe-strömadapterkontakten på datorn innehåller en magnet som kan radera data
på bankkort, en iPod, eller annan enhet. Skydda dina data genom att inte placera dessa
eller andra föremål eller enheter som är känsliga för magnetism närmare än 2,5 cm
från kontakten.

Om det kommer in skräp i MagSafe-kontakten tar du försiktigt bort det med en
torr bomullspinne.

Strömspecifikationer för MagSafe:

Â

Frekvens: 50-60 Hz, enfas

Â

Strömspänning: 100-240 V

Â

Utspänning: 18,5 V likström, 4,6 A

Hörselsnedsättning Din hörsel kan ta skada om du använder hörlurar på hög volym.
Det finns en risk att du vänjer dig vid en för hög volym. Det kan leda till hörselskador
trots att du upplever volymen som normal. Om det ringer i öronen eller om du
upplever ljud som dämpade bör du sluta använda hörlurarna och låta kontrollera
din hörsel. Ju högre volym desto kortare tids lyssning krävs innan hörseln skadas.
Hörselexperter rekommenderar att du skyddar hörseln genom att:

background image

74

Kapitel 5

Sist, men inte minst

Â

Begränsa tiden som du använder hörlurar på hög volym

Â

Undvika att höja volymen för att inte störas av omgivande ljud

Â

Sänka volymen om du inte kan höra människor som pratar i din närhet

Högriskmiljöer Den här datorn är inte avsedd att användas vid drift av kärnkraftverk,
flygplansnavigering eller kommunikationssystem, flygtrafikledning, eller för något annat
ändamål där ett systemfel kan orsaka dödsfall, personskador eller allvarliga miljöskador.

Information om lasern i optiska skivenheter

VARNING:

Installera och använd alltid utrustningen enligt anvisningarna i handboken

som följde med den.

Den optiska skivenheten i datorn innehåller en laser som är säker att använda vid
normalt bruk, men kan skada ögonen om den monteras isär. Låt alltid ett auktoriserat
Apple-serviceställe utföra service.

background image

75

Kapitel 5

Sist, men inte minst