MacBook Pro - Viktig information om hantering

background image

Viktig information om hantering

ANMÄRKNING:

Om du inte följer dessa hanteringsanvisningar kan du skada

MacBook Pro eller annan egendom.

Omgivning Användning av MacBook Pro utanför dessa intervall kan påverka prestanda:

Â

Temperatur vid användning: 10 till 35 °C

Â

Temperatur vid förvaring: -20 till 45 °C

Â

Relativ luftfuktighet: 5 % till 90 %, icke-kondenserande

Â

Höjd över havet vid användning: 0 till 3048 meter

Slå på MacBook Pro Slå aldrig på datorn om inte alla in- och utvändiga delar sitter på
plats. Att arbeta med datorn när delar saknas kan vara farligt och skada datorn.

Transportera MacBook Pro Om du bär datorn i en väska eller portfölj måste du se till
att inga lösa föremål (t.ex. gem eller mynt) fastnar i en port eller råkar hamna inne i
datorn via ventilationsöppningarna eller den optiska enhetens öppning. Undvik också
att placera magnetiskt känsliga föremål i närheten av MagSafe-strömkontakten.

Använda kontakter och portar Tvinga aldrig in en kontakt i en port. När du ansluter en
enhet ser du till att det inte finns skräp i porten, att kontakten passar till porten och att
du har placerat kontakten rätt i förhållande till porten.

Använda den optiska enheten SuperDrive-enheten i MacBook Pro fungerar med skivor
av standardformatet 12 cm. Oregelbundet formade skivor mindre än 12 cm stöds inte
och kan fastna i enheten.

background image

76

Kapitel 5

Sist, men inte minst

Hantera glasdetaljer MacBook Pro innehåller glasdetaljer som bildskärm och styrplatta.
Använd inte datorn om någon glasdetalj har skadats förrän den reparerats hos ett
Apple-auktoriserat serviceställe.

Förvara MacBook Pro Om du inte ska använda datorn under en längre tid bör du
förvara den svalt, (lämpligen cirka 22 °C) och ladda ur batteriet till 50 procent eller
mindre. När du förvarar datorn längre tid än fem månader bör du ladda ur batteriet
till ungefär 50 procent. För att bevara batteriets kapacitet bör du ladda upp det till 50
procent ungefär var sjätte månad.

Rengöra MacBook Pro Vid rengöring av höljets utsida och dess komponenter bör du
först stänga av datorn och sedan dra ur strömsladden till strömadaptern. Rengör sedan
datorns utsida med en fuktad, mjuk, luddfri trasa. Se till att fukt inte tränger in i några
öppningar. Spraya inte vätska direkt på datorn. Använd inte spray, lösningsmedel eller
rengöringsmedel som innehåller slipmedel eftersom de kan skada ytskiktet.

Rengöra skärmen på MacBook Pro När du tänker rengöra datorns bildskärm stänger du
först av datorn och lossar på strömadaptern. Fukta sedan den rengöringsduk som följer
med datorn med enbart vatten och torka av skärmen. Spraya inte vätska direkt på skärmen.

background image

77

Kapitel 5

Sist, men inte minst