MacBook Pro - Sist, men inte minst

background image

Sist, men inte minst

5

background image

70

Kapitel 5

Sist, men inte minst

För att skydda både dig själv och din utrustning bör du följa dessa anvisningar när du
rengör och hanterar MacBook Pro så att du kan arbeta tryggt och säkert. Ha alltid dessa
anvisningar till hands som referens.

ANMÄRKNING:

Felaktig förvaring eller användning av datorn kan innebära att

tillverkarens garanti inte gäller.