MacBook Pro - Reparera, återskapa eller installera om Mac OS X-programvara

background image

Reparera, återskapa eller installera om Mac OS X-programvara

Om du får problem med datorns maskin- eller programvara så innehåller Mac OS X
verktyg för reparation och återskapande som kan lösa problem och till och med kan
återskapa programvaran till de ursprungliga fabriksinställningarna. Du kommer åt
verktygen från programmet Mac OS X-verktygsprogram även om datorn inte startar
som den ska.

background image

57

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Använd Mac OS X-verktygsprogram till att:

Â

Återskapa programvara och data från en Time Machine-säkerhetskopia

Â

Installera om Mac OS X och Apple-program

Â

Återskapa datorn till fabriksinställningarna genom att radera hårddisken och
installera om Mac OS X och Apple-program

Â

Reparera datorns hårddisk med Skivverktyg

Om datorn upptäcker ett problem öppnar den automatiskt programmet Mac OS
X-verktygsprogram. Du kan också öppna det manuellt genom att starta om datorn.

background image

58

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Så här öppnar du Mac OS X-verktygsprogram:

m

Starta om datorn medan du håller ner kommandotangenten (x) och R-tangenten.
Panelen Mac OS X-verktygsprogram visas.

En del verktyg i programmet Mac OS X-verktygsprogram kräver en Internetanslutning
och tillgång till Mac App Store. Du kanske måste kontrollera att datorn är ansluten till
Internet via ditt Ethernet- eller Wi-Fi-nätverk.

Så här ansluter du via ett Wi-Fi-nätverk:

1

Välj ett nätverk från Wi-Fi-statusmenyn i det övre högra hörnet på skärmen.

2

Om det behövs skriver du in lösenordet för nätverket.

Du ansluter till ett stängt nätverk genom att välja Anslut till annat nätverk. Ange namn
och lösenord för nätverket.

Reparera en hårddisk med Skivverktyg

Om du får problem med datorn, eller om du startar datorn och ser programmet Mac
OS X-verktygsprogram, kanske du måste reparera datorns hårddisk.

1

Markera Skivverktyg i panelen Mac OS X-verktygsprogram och klicka på Fortsätt.

2

Markera hårddisken eller partitionen i listan till vänster och klicka sedan på
fliken Skivkontroll.

3

Klicka på Reparera skiva.

Om Skivverktyg inte kan reparera hårddisken säkerhetskopierar du så mycket som
möjligt av din information och följer sedan anvisningarna i ”Reparera, återskapa eller
installera om Mac OS X-programvara” på sidan 56.

background image

59

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Du hittar mer information om Skivverktyg och dess alternativ om du läser i Hjälpcenter,
eller öppnar Skivverktyg (i mappen Verktygsprogram i Launchpad) och väljer Hjälp >
Skivverktyg Hjälp.

Återskapa information från en Time Machine-säkerhetskopia

Om du tidigare har skapat en säkerhetskopia med Time Machine använder du
verktyget Återskapa till att återskapa allt på datorn till dess tidigare status.
Använd en Time Machine-säkerhetskopia enbart om du återskapar information till
samma dator som var källan till säkerhetskopian. Om du vill överföra information till en
ny dator använder du Flyttassistent (i mappen Verktygsprogram i Launchpad).

1

Om din säkerhetskopia finns på en Time Capsule ser du till att du är ansluten till
ett Ethernet- eller Wi-Fi-nätverk. (Du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk genom att följa
anvisningarna på sidan 58.)

2

I panelen Mac OS X-verktygsprogram markerar du Återskapa från en Time Machine-
säkerhetskopia och klickar på Fortsätt.

3

Markera skivan som innehåller Time Machine-säkerhetskopian och följ sedan
anvisningarna på skärmen.

Installera om Mac OS X och Apple-program

Under vissa förhållanden kan du behöva installera om Mac OS X och Apple-program.
Du kan installera om och samtidigt bevara dina filer och användarinställningar.

1

Se till att datorn är ansluten till Internet via ett Ethernet- eller Wi-Fi-nätverk. (Du
ansluter till ett Wi-Fi-nätverk genom att följa anvisningarna på sidan 58.)

2

I panelen Mac OS X-verktygsprogram markerar du Installera om Mac OS X och klickar
på Fortsätt.

background image

60

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

3

I panelen där du blir ombedd att välja en skiva väljer du din nuvarande hårddisk med
Mac OS X (i de flesta fallen är det bara den som finns tillgänglig).

4

Vill du markera eller avmarkera extraprogramvara klickar du på Anpassa.

5

Klicka på Installera.

Du kan installera Mac OS X utan att radera hårddisken så att du sparar befintliga filer
och inställningar, eller radera hårddisken först så att all information på den raderas och
du kan installera om nya versioner av Mac OS X och Apple-program.

När du har installerat Mac OS X kan du öppna Mac App Store och hämta dina
Appleprogram på nytt.

Viktigt:

Apple rekommenderar att du säkerhetskopierar data på hårddisken innan du

återskapar programvaran. Apple ansvarar inte för data som gått förlorade.

Återskapa datorn till fabriksinställningarna

När du återskapar datorn till dess fabriksinställningar blir allt som finns på datorn
(användarkonton, nätverksinställningar och alla filer och mappar) raderat. Innan du
återskapar bör du säkerhetskopiera alla filer du vill behålla genom att kopiera dem till
en annan hårddisk. Skriv ner dina nätverksinställningar från inställningspanelen Nätverk
så att det blir enklare att ansluta igen när du har installerat om Mac OS X.

1

Se till att du är ansluten till Internet via ett Ethernet- eller Wi-Fi-nätverk.
(Du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk genom att följa anvisningarna på sidan 58.)

2

I panelen Mac OS X-verktygsprogram markerar du Skivverktyg och klickar på Fortsätt.

3

Markera hårddisken i listan till vänster och klicka sedan på fliken Radera.

4

Välj Mac OS Extended (journalförd) från popupmenyn Format, skriv in ett namn på
hårddisken och klicka på Radera.

background image

61

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

5

När hårddisken har raderats väljer du Skivverktyg > Avsluta Skivverktyg.

6

I panelen Mac OS X-verktygsprogram markerar du Installera om Mac OS X och klickar
på Fortsätt.

7

Vill du installera om Mac OS X och dina program följer du anvisningarna i Mac OS
X-installeraren.

När du har återskapat Mac OS X och Apple-program kan du återskapa valda delar av
information och program från en Time Machine-säkerhetskopia.