MacBook Pro - Problem med Wi-Fi-kommunikation

background image

Problem med Wi-Fi-kommunikation

Om du har problem med Wi-Fi-nätverk:

Â

Kontrollera att datorn eller nätverket du försöker ansluta till fungerar och har en
trådlös anslutningspunkt.

Â

Se till att du har ställt in programmet enligt anvisningarna som följde med
basstationen eller anslutningspunkten.

background image

65

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Â

Kontrollera att datorn befinner sig inom räckvidd för den andra datorn eller
nätverkets trådlösa basstation. Om det finns elektronisk utrustning eller
metallföremål i närheten kan räckvidden minska. Du kan prova med att flytta på
datorn och se om det hjälper.

Â

Kontrollera Wi-Fi-statussymbolen (Z) i menyraden. Upp till fyra streck visar
signalstyrkan. Om du inte ser några streck provar du med att byta plats.

Â

Få hjälp på webben genom att välja Hjälp > Hjälpcenter och sedan söka efter ”wi-fi”. Läs
också de anvisningar som följde med den trådlösa enheten för ytterligare information.