MacBook Pro - Mer information, service och support

background image

Mer information, service och support

Datorn innehåller inga delar som användaren själv kan utföra service på, med
undantag för hårddisken och minnet. Om datorn behöver service tar du med den till
ett auktoriserat Apple-serviceställe eller kontaktar Apple för hjälp. Mer information om
MacBook Pro finns på Internet, hjälpsystemet på datorn, Systeminformation och Apple
Hardware Test.

Resurser på Internet
Du hittar information om service och support på adressen www.apple.com/se/support.
Välj land från popupmenyn. Du kan söka i AppleCare Knowledge Base, leta efter
programuppdateringar eller få hjälp i Apples olika diskussionsgrupper. Den senaste
produktinformationen finns på www.apple.com/se/support/macbookpro.

Hjälp på datorn
Svar på dina frågor, anvisningar och felsökningsinformation kan du ofta hitta i
Hjälpcenter. Välj Hjälp > Hjälpcenter.

Systeminformation
Du får information om datorn i Systeminformation. Där får du bland annat veta vilken
maskin- och programvara som installerats, datorns serienummer och operativsystem
samt hur mycket minne datorn har. Du kan öppna Systeminformation genom att välja
Apple () > Om den här datorn från menyraden och sedan klicka på Mer info.

background image

67

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Service och support från AppleCare

MacBook Pro levereras med 90 dagars teknisk support och ett års reparationsgaranti för
maskinvara hos ett Apple-auktoriserat serviceställe eller en av Apples butiker. Genom
att köpa AppleCare Protection Plan kan du förlänga service- och supportperioden. Vill
du ha mer information kan du besöka www.apple.com/se/support/products eller den
webbplats som anges för ditt land nedan.

Om du behöver support kan AppleCares personal ge dig hjälp per telefon med att
installera och starta program samt med grundläggande felsökning. Ring närmaste
supportcenter (kostnadsfritt de första 90 dagarna). Ha information om datorns
inköpsdatum och serienummer till hands när du ringer.

Obs! Din rätt till 90 dagars kostnadsfri telefonassistans börjar vid inköpsdatumet.
Telefonavgifter kan tillkomma.

Land

Telefon

Webbplats

Sverige

+46 0771 19 95 19

www.apple.com/se/support

Danmark

+45 70 10 20 07

www.apple.com/dk/support

Finland

+358 0800 96162

www.apple.com/fi/support

Nederländerna

+31 0900 7777 703

www.apple.com/nl/support

Norge

+47 815 00 158

www.apple.com/no/support

Telefonnumren gäller med förbehåll för ändringar och lokala telefonavgifter kan
tillkomma. En fullständig lista finns på webben:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

background image

68

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!