MacBook Pro - Använda Apple Hardware Test

background image

Använda Apple Hardware Test

Om du misstänker att du har problem med maskinvaran i MacBook Pro kan du
använda programmet Apple Hardware Test. Det hjälper till att undersöka om det verkar
vara fel på någon av datorkomponenterna, t.ex. minnet eller processorn.

Så här använder du Apple Hardware Test:

1

Koppla från alla externa enheter från datorn utom strömadaptern.
Om du har en Ethernetkabel ansluten kopplar du loss den.

2

Starta om datorn och håll ner D-tangenten när datorn startar om.

3

Markera ditt språk när dialogrutan för att välja språk visas i Apple Hardware Test.

4

Tryck på returtangenten eller klicka på höger piltangent.

5

När huvudfönstret för Apple Hardware Test visas (efter ca 45 sekunder) följer du
anvisningarna på skärmen.

6

Om Apple Hardware Test upptäcker ett problem visas en felkod. Skriv ner felkoden
innan du kontaktar support. Om Apple Hardware Test inte upptäcker några
maskinvarufel kan problemet vara programvarurelaterat.

background image

62

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!