MacBook Pro - Problem? Här finns lösningen!

background image

Problem? Här finns lösningen!

4

background image

52

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Ibland kan du stöta på problem när du arbetar med MacBook Pro. Läs vidare så hittar
du felsökningstips som du kan pröva när du har problem. Du kan också hitta mer
information om felsökning i Hjälpcenter och på supportwebbplatsen för MacBook Pro
på www.apple.com/se/support/macbookpro.

Om du får problem när du arbetar med datorn finns det oftast enkla och snabba
lösningar. Försök att komma ihåg vilka omständigheter som ledde fram till problemet.
Om du antecknar vad du gjorde innan problemet uppstod kan du enklare begränsa
antalet möjliga orsaker och sedan hitta lösningen på problemet. Anteckna följande:

Â

Programmet som du använde när problemet uppstod. Problem som inträffar när ett
visst program används kan bero på att det programmet inte är kompatibelt med den
version av Mac OS X som du använder.

Â

Nyinstallerad programvara, särskilt om den lagt till filer i systemmappen.

Â

Nyinstallerad maskinvara, t.ex. extra minne eller en extern enhet.