MacBook Pro - MacBook Pro-datorns delar och reglage

background image

MacBook Pro-datorns delar och reglage

®

®

Strömbrytare

Kamerastatuslampa

FaceTime-HD-kamera

Inbyggda
stereohögtalare

Batteristatuslampor
(sidan)

Mikrofon

Vilolägeslampa

IR-mottagare

Trackpad

Direktmatad SuperDrive

Fäste för stöldskydd

background image

21

Kapitel 2

Leva med MacBook Pro

Inbyggd FaceTime-HD-kamera och kamerastatuslampa
Använd FaceTime-programmet som ingår till att ringa videosamtal till andra FaceTime-
användare (med en iPhone 4, ny iPod touch eller Mac med FaceTime), ta bilder med
Photo Booth eller spela in video med iMovie. Statuslampan lyser när FaceTime-HD-
kameran är igång.
Inbyggd mikrofon
Spela in ljud med mikrofonen eller prata med vänner via Internet med FaceTime eller iChat.
Inbyggda stereohögtalare
Lyssna på musik, film, spel och andra multimediefiler.
Inbyggt batteri och batteristatuslampor
Kör datorn på batteriet när du inte har tillgång till ett eluttag. Tryck på batteriknappen så
aktiveras statuslamporna som visar batteriets återstående laddning.
Styrplatta
Klicka eller dubbelklicka var som helst på styrplattan. Rör vid plattan med ett eller flera
fingrar för att flytta pekaren och använda Multi-Touch-gester (beskrivs på sidan 26).
Lampa för viloläge
En vit lampa pulserar när datorn är i viloläge.
IR-mottagare
Styr Keynote på MacBook Pro med fjärrkontrollen Apple Remote (säljs separat) från upp
till 9,1 meters avstånd.
Fäste för stöldskydd
Förhindra stölder genom att ansluta ett lås och en kabel (säljs separat).
Direktmatad SuperDrive
Denna optiska enhet kan läsa och bränna CD- och DVD-skivor av standardformat.

®

Strömbrytare
Starta eller stäng av datorn eller försätt den i vila.

background image

22

Kapitel 2

Leva med MacBook Pro