MacBook Pro - Använda Multi-Touch-styrplattan

background image

Använda Multi-Touch-styrplattan

Flytta pekaren och utför en mängd Multi-Touch-gester med styrplattan. Till skillnad från
vanliga styrplattor fungerar hela MacBook Pro-styrplattan som en knapp och du kan klicka
var som helst på den. Om du vill aktivera Multi-Touch-gester, titta på videor som visar
gesterna och ställa in andra styrplattealternativ väljer du Apple () > Systeminställningar
och klickar sedan på Styrplatta.

Här är några sätt du kan använda MacBook Pros styrplatta:

Â

Med tvåfingersrullning kan du snabbt rulla uppåt, nedåt eller i sidled i det aktiva
fönstret genom att dra.

background image

27

Kapitel 2

Leva med MacBook Pro

Â

Med sekundärklickning, eller ”högerklick”, kommer du åt kommandon i kontextmenyer.

Du ställer in sekundärklickning med två fingrar var som helst på styrplattan genom
att välja Sekundärklicka under Peka och klicka i inställningspanelen Styrplatta.

Om du vill ställa in sekundärklickning med ett finger i nedre vänstra eller
högra hörnet av styrplattan väljer du Sekundärklicka under Peka och klicka i
inställningspanelen Styrplatta och väljer ett alternativ från popupmenyn.

Sekundärklickszon

Obs! Du kan också sekundärklicka genom att hålla ner kontrolltangenten när du klickar.

background image

28

Kapitel 2

Leva med MacBook Pro

Följande styrplattegester fungerar i en del program. Du utför gesterna genom
att dra fingrarna lätt över styrplattans yta. Om du vill veta mer ser du efter i
inställningspanelen Styrplatta eller väljer Hjälp > Hjälpcenter och söker efter ”styrplatta”.

Â

Dra ihop eller isär två fingrar om du vill zooma in eller ut i PDF-filer, bilder, med mera.

Â

Rotera med två fingrar om du vill rotera bilder, sidor, med mera.

background image

29

Kapitel 2

Leva med MacBook Pro

Â

Svep med tre fingrar fungerar i Finder och alla program. Genom att svepa med tre
fingrar till vänster eller höger kan du bläddra genom program i helskärmsläge.
Svep med tre fingrar uppåt öppnar Mission Control. Du kan även ställa in följande
alternativ för användning med fyra fingrar.

Â

Dra ihop fyra fingrar om du vill visa Launchpad när du drar ihop tummen och tre
fingrar. För isär samma fingrar när du vill återvända till skrivbordet.

Obs! Du kan välja andra funktioner för många gester. Vill du veta mer om alla
tillgängliga gester väljer du Apple () > Systeminställningar och klickar sedan
på Styrplatta. Klicka på kryssrutorna för att slå av och på gester och studera
popupmenyerna för att se alternativen för de olika gesterna.

background image

30

Kapitel 2

Leva med MacBook Pro