MacBook Pro - Använda batteriet i MacBook Pro

background image

Använda batteriet i MacBook Pro

När MagSafe-strömadaptern inte är ansluten får datorn ström från det inbyggda
batteriet. Den tid som du då kan använda datorn varierar beroende på vilka program
du använder och vilka externa enheter som är anslutna till datorn.

Genom att slå av trådlös teknik som Wi-Fi eller Bluetooth eller minska skärmens ljusstyrka
sparar du batteriet så att det håller längre, vilket kan vara bra på t.ex. flygresan. Många av
systeminställningarna har automatiskt optimerats för längsta batteritid.

På vänster sida av MacBook Pro-batteriet sitter åtta små statuslampor som visar
hur mycket laddning som finns i batteriet. Tryck på knappen vid lamporna så lyser
lamporna ett ögonblick och visar hur mycket laddning det finns kvar i batteriet.

Viktigt:

Om bara en statuslampa blinkar finns det väldigt lite laddning kvar i batteriet.

Om ingen lampa lyser är batteriet helt tomt och datorn startar inte om du inte ansluter
strömadaptern. Anslut strömadaptern så att batteriet kan laddas upp. Mer information
om batteristatuslamporna hittar du på sidan 56.

Du kan också se hur mycket batteriladdning som återstår genom att titta på
batteristatussymbolen (

) i menyraden. Den återstående batteriladdning som

visas baseras på den aktuella användningen av program, externa enheter och
systeminställningar. För att förlänga batteritiden kan du stänga program och koppla
från externa enheter som inte används och justera strömspararinställningarna. Du
hittar mer information om att spara batteriström och smarta tips på www.apple.com/
se/batteries/notebooks.html.

background image

31

Kapitel 2

Leva med MacBook Pro

Ladda batteriet

När strömadaptern som följde med MacBook Pro är ansluten laddas batteriet, oavsett
om datorn är avstängd, aktiverad eller i viloläge. Batteriet laddas dock snabbare om
datorn är avstängd eller i viloläge.

Batteriet i MacBook Pro kan bara bytas ut av ett Apple-auktoriserat serviceställe eller en
Apple-återförsäljare.