MacBook Pro - Installera MacBook Pro

background image

Installera MacBook Pro

MacBook Pro är enkel att installera och du kommer snabbt igång med att använda den. På
de följande sidorna beskrivs de olika stegen för att installera datorn, bland annat följande:

Â

Ansluta MagSafe-strömadaptern (85 W)

Â

Ansluta kablar och ansluta till nätverk

Â

Slå på datorn

Â

Ställa in ett användarkonto och göra andra inställningar med Inställningsassistent

Â

Ställa in skrivbordet i Mac OS X och andra inställningar

background image

10

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Viktigt:

Om det finns en skyddsfilm runt MagSafe-strömadaptern (85 W), ta bort den

innan du installerar MacBook Pro.

Steg 1:

Anslut MagSafe-strömadaptern (85 W) som ger ström till MacBook Pro och

laddar batteriet.

Kontrollera att strömkontakten sitter ordentligt i strömadaptern och att stiften
på kontakten är oskadade. Anslut strömadapterns stickkontakt till ett eluttag och
MagSafe-kontakten till datorns MagSafe-kontakt. När MagSafe-kontakten hamnar i
närheten av datorns strömkontakt känner du hur de dras magnetiskt till varandra.

MagSafe-
kontakt

Strömsladd

Stick-
kontakt

¯

MagSafe-strömanslutning

Du kan byta ut stickkontakten på strömadaptern mot en strömsladd. Dra först
kontakten uppåt så att den lossnar från strömadaptern och anslut sedan strömsladden
till adaptern. Se till att den sitter ordentligt på plats.

Dra i kontakten, inte i sladden, när du kopplar loss strömadaptern från eluttaget eller datorn.

background image

11

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Första gången du ansluter strömadaptern till datorn börjar en statuslampa på
strömadapterns kontakt att lysa. När lampan lyser gult betyder det att batteriet laddas.
När lampan lyser grönt är batteriet helt uppladdat. Om ingen lampa lyser kontrollerar
du att kontakten är ordentligt isatt och att strömadaptern är ansluten till ett eluttag.

Steg 2:

Ansluta till ett trådlöst eller fast nätverk.

Â

För att kunna ansluta trådlöst med den inbyggda Wi-Fi-tekniken (802.11n) måste du
kontrollera att den trådlösa basstationen är påslagen och att du känner till namnet
på nätverket. När du har slagit på datorn vägleder inställningsassistenten dig igenom
anslutningsprocessen. För felsökningstips, se sidan 64.

Â

För att ansluta till ett fast nätverk ansluter du den ena änden av en Ethernetkabel till
datorn och den andra till ett kabel- eller DSL-modem eller ett nätverk.

®

Ethernetkabel

Gigabit Ethernetport
(10/100/1000Base-T)

G

background image

12

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 3:

Slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren (®).

När du slår på datorn hörs en ljudsignal.

®

®

Strömbrytare

Det tar en stund för datorn att starta. När datorn har startat öppnas
inställningsassistenten automatiskt.

Om datorn inte startar läser du ”Om MacBook Pro inte går att slå på eller inte startar” på
sidan 54.

background image

13

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 4:

Ställ in MacBook Pro med Inställningsassistent

När du slår på datorn för första gången startar Inställningsassistent.
Inställningsassistenten hjälper dig att ange ditt Wi-Fi-nätverk, skapa ett användarkonto
och överföra information från en annan Mac eller PC. Du kan också överföra
information från en Time Machine-säkerhetskopia eller en annan skiva.
Om du flyttar från en annan Mac kan du behöva uppdatera programvaran om den
andra Mac-datorn inte har Mac OS X 10.5.3 eller senare installerat. Flyttar du från en
PC hämtar du Flyttassistent från www.apple.com/se/migrate-to-mac och installerar
programmet på den PC du vill flytta från.

Efter att du startat inställningsassistenten på MacBook Pro kan du när som helst lämna
den utan att avsluta, gå över till den andra datorn om du behöver uppdatera dess
programvara och sedan återgå till MacBook Pro och fortsätta med inställningarna.

Obs! Om du inte överför informationen med inställningsassistenten när du startar
MacBook Pro första gången kan du överföra den senare med Flyttassistent. Öppna
Flyttassistent i mappen Verktygsprogram i Launchpad. Om du behöver hjälp att
använda Flyttassistent öppnar du Hjälpcenter och söker efter ”Flyttassistent”.

background image

14

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Så här ställer du in MacBook Pro:

1

Följ anvisningarna på skärmen i inställningsassistenten tills du kommer till skärmen
”Överför information till denna Mac”.

2

Gör en grundläggande inställning, en inställning med flytt, eller överför information
från en Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva:

Â

Vill du göra en grundläggande inställning markerar du ”Överför inte nu” och klickar
på Fortsätt. Följ sedan anvisningarna och välj ett fast eller trådlöst nätverk, skapa ett
konto och avsluta inställningsassistenten.

Â

Vill du göra en inställning med flytt väljer du ”Från en annan Mac eller PC” och klickar
på Fortsätt. Följ anvisningarna på skärmen för att välja den Mac eller PC du vill
flytta från. Din Mac eller PC måste finnas i samma fasta eller trådlösa nätverk. Följ
anvisningarna på skärmen för att flytta.

Â

Vill du överföra information från en Time Machine-säkerhetskopia eller en annan
skiva
väljer du ”Från en Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva” och klickar
på Fortsätt. Markera den säkerhetskopia eller skiva du vill flytta från. Följ sedan
anvisningarna på skärmen.

Om du inte tänker behålla eller använda den andra datorn är det bäst att avauktorisera
den från att spela musik, videor eller ljudböcker som du har köpt från iTunes Store. När
du avauktoriserar en dator förhindrar du att låtar, videor eller ljudböcker du har köpt
spelas upp av någon annan. Dessutom frigör du en auktorisering som du kan använda
på en annan dator. Om du vill veta mer om avauktorisering öppnar du iTunes Hjälp i
menyn Hjälp i iTunes.

background image

15

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 5:

Anpassa skrivbordet i Mac OS X och gör inställningar.

Du kan snabbt anpassa datorns skrivbord så att det passar din smak genom att
använda Systeminställningar som innehåller de flesta inställningar du kan göra på
datorn. Välj Apple () > Systeminställningar från menyraden eller klicka på symbolen
för Systeminställningar i Dock.

Menyrad

Hjälp-meny

Spotlight-söksymbol

Finder-symbol

Symbol för
Systeminställningar

Dock

background image

16

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Viktigt:

Du kan ställa in ett alternativ för återställning av lösenordet i inställningspanelen

Användare och grupper ifall du skulle råka glömma inloggningslösenordet. Om du vill få
hjälp med systeminställningar öppnar du Hjälpcenter och söker efter ”systeminställningar”
eller den inställning du behöver hjälp med.