MacBook Pro - Innehåll

background image

Innehåll

background image

6

Innehåll

Kapitel 4: Problem? Här finns lösningen!

52 Bättre stämma i bäcken
53 Problem som gör att du inte kan använda MacBook Pro
56 Reparera, återskapa eller installera om Mac OS X-programvara
61 Använda Apple Hardware Test
62 Problem med Internetanslutning
64 Problem med Wi-Fi-kommunikation
65 Hålla programvaran uppdaterad
66 Mer information, service och support
68 Hitta datorns serienummer

Kapitel 5: Sist, men inte minst

70 Viktig information om säkerhet
75 Viktig information om hantering
77 Arbeta bekvämt
79 Apple och miljön
80 Regulatory Compliance Information

background image

Hjälpcenter

Flyttassistent

www.apple.com/se/macbookpro