MacBook Pro - Installera mer minne 

background image

Installera mer minne

Datorn har två minneskortplatser som du kommer åt genom att ta bort datorns
underdel. MacBook Pro levereras med minst 4 gigabyte (GB) 1333 MHz DDR3 SDRAM-
minne (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory) installerat.
Alla minneskortplatser hanterar SDRAM-moduler som uppfyller följande krav:

Â

Formatet DDR3 SDRAM (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)

Â

1,18 tum

Â

204 stift

Â

2 GB eller 4 GB

Â

RAM-minne av typen PC3-10600S DDR3 1333 MHz

Du kan lägga till två stycken minnesmoduler i storleken 4 GB för maximalt upp till 8 GB
totalt minne.
För bästa prestanda bör du installera likadana minnesmoduler i båda kortplatserna.

Så här installerar du minne i MacBook Pro:

1

Följ steg 1 och 2 med början på sidan 37 för att ta bort underdelen av höljet.

Viktigt:

När du tar bort underdelen blottas interna komponenter som kan skadas av

statisk elektricitet.

2

Innan du rör vid minneskomponenterna bör du ladda ur statisk elektricitet från din
kropp genom att röra vid en metallyta inuti datorn.

background image

46

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

3

Tryck på spakarna på sidorna av minnesmodulen utåt så att minnesmodulen släpper
från minneskortsplatsen.
Minnet matas ut i vinkel. Innan du tar bort det ser du till att de halvcirkelformade
skårorna är synliga. Om de inte är synliga trycket du spakarna utåt igen.

Skåror

background image

47

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

4

Håll minnesmodulen i skårorna och avlägsna den från kortplatsen.

5

Ta bort den andra minnesmodulen.

Viktigt:

Håll minnesmodulerna i deras kanter och se till att inte vidröra guldkontakterna.

6

Så här installerar du den nya minnesmodulen i kortplatsen:

a

Passa in skåran i guldkanten med skåran i den undre minneskortplatsen.

b

Håll kortet i vinkel och skjut in det i minneskortsplatsen.

c

Använd två fingrar till att trycka ner minnesmodulerna med ett jämnt och stadigt
tryck. Det hörs ett svagt klickljud när minneskortet snäpper fast på rätt sätt.

d

Upprepa dessa steg om du ska installera en ytterligare minnesmodul i den övre
kortplatsen. Tryck neråt på modulen tills den ligger platt.

background image

48

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

Skåror

7

Följ anvisningarna i steg 10 på sidan 44 när du sätter tillbaka underdelen.

background image

49

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

Kontrollera om MacBook Pro hittar det nya minnet

När du har installerat mer minne i datorn bör du kontrollera att datorn kan identifiera
det nya minnet.

Så här kontrollerar du datorns minne:

1

Starta datorn.

2

När skrivbordet i Mac OS X visas väljer du Apple () från menyraden och sedan Om
den här datorn.
Om du vill ha mer utförlig information om minnet som finns installerat i datorn öppnar
du Systeminformation genom att klicka på Mer info och sedan klicka på Minne.

Om MacBook Pro inte hittar minnet eller inte startar på rätt sätt kontrollerar du att
minnet du installerat är kompatibelt med datorn och att du installerat det korrekt.

background image
background image

Hjälpcenter

hjälp

www.apple.com/se/support