MacBook Pro - Byta ut hårddisken

background image

Byta ut hårddisken

Du kan uppgradera hårddisken i MacBook Pro. När du öppnar undersidan på datorn
hittar du hårddisken bredvid det inbyggda batteriet. Utbyteshårddisken måste vara en
2,5-tums hårddisk med SATA-kontakt (Serial ATA).

Viktigt:

Apple rekommenderar att du säkerhetskopierar filerna på din hårddisk innan du

tar bort och byter ut den. Apple ansvarar inte för data som gått förlorade.

Så här byter du hårddisk i MacBook Pro:

1

Stäng av datorn. Koppla loss strömadaptern, Ethernetkabeln och alla andra kablar som
är anslutna till datorn, detta för att förhindra att datorn skadas.

VARNING:

De inre delarna i datorn kan vara varma. Om du har använt datorn nyligen

bör du vänta 10 minuter innan du fortsätter så att de inre delarna hinner svalna.

2

Vänd på datorn och ta bort de tio (10) skruvarna som fäster underdelen av höljet. Ta
bort de kortare skruvarna i de vinklar som visas i illustrationen. Lyft av underdelen och
lägg den åt sidan.

background image

38

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

Viktigt:

Eftersom skruvarna är av olika längd bör du anteckna vilka skruvar som sitter

var så att du kan sätta tillbaka dem på rätt ställe. Lägg undan dem på ett säkert ställe.

Kort

Långa

background image

39

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

Viktigt:

När du tar bort underdelen blottas interna komponenter som kan skadas av

statisk elektricitet.

3

Innan du rör vid hårddisken och dess fästanordning bör du ladda ur statisk elektricitet
från din kropp genom att röra vid en metallyta inuti datorn.

background image

40

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

4

Lokalisera hållaren på hårddiskens ovansida. Lossa de båda låsskruvarna som håller
hållaren på plats med en krysskruvmejsel. Lägg undan hållaren på ett säkert ställe.

5

Dra försiktigt hårddisken uppåt med hjälp av dragfliken.

Hållare

Dra flik

background image

41

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

6

Håll hårddisken i sidorna och dra försiktigt i kontakten på hårddiskens högra sida för
att koppla loss den. Kläm inte på hårddisken med fingrarna och undvik att vidröra
kretsarna på undersidan av hårddisken.

Kontakt

Kontakten sitter i en sladd som ska ligga kvar i hårddiskfacket.

background image

42

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

Viktigt:

Det sitter fyra (4) monteringsskruvar på hårddiskens sidor. Om

utbyteshårddisken saknar skruvar så tar du bort den från den gamla hårddisken och
sätter dit dem på den nya hårddisken innan du installerar den.

Monterings-
skruvar

7

Anslut kontakten till den högra sidan av utbyteshårddisken.

background image

43

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

8

Skjut in utbyteshårddisken i vinkel och se till att monteringsskruvarna sitter ordentligt.

9

Sätt tillbaka hållaren och dra åt skruvarna.

background image

44

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

10

Sätt tillbaka underdelen. Sätt tillbaka och skruva fast de tio skruvarna du lossade i steg
2 på sina rätta platser. Se till att du för in de kortare skruvarna i de vinklar som visas
i illustrationen.

Kort

Långa

För information om hur du installerar Mac OS X och medföljande program, se
”Reparera, återskapa eller installera om Mac OS X-programvara” på sidan 56.

background image

45

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro