MacBook Pro - Förbättra din MacBook Pro

background image

Förbättra din MacBook Pro

3

background image

36

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro

Det här kapitlet innehåller information och anvisningar för uppgradering av hårddisken
och installation av extra minne i MacBook Pro.

VARNING:

Apple rekommenderar att du låter en Apple-certifierad tekniker installera

ny hårddisk och minne. I informationen som följde med datorn kan du läsa om hur
du kontaktar Apple för hjälp. Om du försöker installera minne eller hårddisk själv och
datorn skulle skadas täcks inte skadorna av garantin.

Du får inte själv byta batteriet i MacBook Pro. Om du tror att batteriet behöver bytas
kontaktar du en Apple-återförsäljare eller ett Apple-auktoriserat serviceställe.

background image

37

Kapitel 3

Förbättra din MacBook Pro