MacBook Pro - Vylepšite váš MacBook Pro

background image

Vylepšite váš MacBook Pro

3

background image

36

Kapitola 3

Vylepšite váš MacBook Pro

V tejto kapitole sú uvedené informácie týkajúce sa zvýšenia výkonu vášho počítača
inštaláciou nového pevného disku s vyššou kapacitou a rozšírením pamäte MacBooku
Pro.

UPOZORNENIE: 

Spoločnosť Apple dôrazne odporúča, aby ste inštalovali len také

pevné disky a pamäťové moduly, ktoré sú schválené technikom certifikovaným
spoločnosťou Apple. Informácie o tom, ako je možné kontaktovať spoločnosť Apple
kvôli servisu, nájdete v informáciách o servise a službách, ktoré ste obdržali spolu
s počítačom. Ak pri pokuse o výmenu disku alebo pamäte poškodíte počítač, na toto
poškodenie sa nebude vzťahovať obmedzená záruka počítača.

Batéria vo vašom MacBooku Pro nie je určená na výmenu užívateľom. Ak si myslíte,
že je potrebné vymeniť batériu, kontaktujte autorizovaného predajcu Apple, alebo
autorizovaného poskytovateľa servisu Apple.

background image

37

Kapitola 3

Vylepšite váš MacBook Pro