MacBook Pro - Používanie Multi-Touch trackpadu

background image

Používanie Multi-Touch trackpadu

Použite trackpad na pohyb kurzora na obrazovke a vykonávanie gest Multi-Touch.
Na rozdiel od bežných trackpadov, je trackpad MacBooku Pro jedno veľké tlačidlo,
takže môžete klikať kdekoľvek na jeho ploche. Ak chcete aktivovať gestá Multi-
Touch, pozrieť si inštruktážne videá o gestách, alebo ak chcete nastaviť ďalšie funkcie
trackpadu, vyberte Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Trackpad.

Trackpad MacBooku Pro môžete používať nasledovným spôsobom:

Â

Rolovanie dvoma prstami umožňuje ťahaním rýchlo posúvať obraz v aktívnom okne
nahor, nadol a do strán.

background image

27

Kapitola 2

Vy a váš MacBook Pro

Â

Sekundárne kliknutie, alebo „pravý klik“, umožňuje rýchly prístup k príkazom vo
vyskakovacom menu.

Ak chcete nastaviť sekundárne kliknutie dvoma prstami kdekoľvek na ploche
trackpadu, vyberte v paneli Ukazovanie a klikanie v nastaveniach trackpadu
„Sekundárne kliknutie“.

Ak chcete nastaviť oblasť sekundárneho kliknutia jedným prstom v ľavom
alebo pravom dolnom rohu trackpadu, vyberte v paneli Ukazovanie a klikanie
v nastaveniach trackpadu „Sekundárne kliknutie“ a vyberte jednu z možností
z vyskakovacieho menu.

Oblasť sekundárneho kliknutia

Poznámka:  Sekundárne kliknutie vykonáte aj tak, že počas kliknutia podržíte
stlačený kláves Ctrl.

background image

28

Kapitola 2

Vy a váš MacBook Pro

Nasledujúce gestá trackpadu fungujú v určitých aplikáciách. Pri vykonávaní týchto
gest jemne pohybujte prstami po povrchu trackpadu. Viac informácií nájdete
v Nastaveniach trackpadu, prípadne vyberte Pomocník > Centrum pomoci
a vyhľadajte „trackpad“.

Â

Približovanie a odďaľovanie dvoch prstov umožňuje zväčšovať a zmenšovať PDF
súbory, obrázky, fotografie a ďalšie.

Â

Otáčanie dvoch prstov umožňuje otáčať fotografie, stránky a ďalšie.

background image

29

Kapitola 2

Vy a váš MacBook Pro

Â

Rýchly pohyb do strán tromi prstami funguje v aplikácii Finder a vo všetkých
ostatných aplikáciách. Rýchlym pohybom troch prstov do strán môžete prepínať
medzi aplikáciami v zobrazení na celej obrazovke. Rýchlym pohybom troch
prstov nahor otvoríte Mission Control. Tieto možnosti môžete upraviť tak, že
budú fungovať aj so štyrmi prstami.

Â

Približovanie a odďaľovanie štyroch prstov umožňuje pri priblížení palca a troch prstov
zobraziť Launchpad. Pre návrat na plochu vykonajte toto gesto v opačnom smere.

background image

30

Kapitola 2

Vy a váš MacBook Pro

Poznámka:  Môžete špecifikovať ďalšie funkcie pre množstvo gest. Pre detailné
informácie o dostupných gestách vyberte Apple () > Systémové nastavenia
a potom kliknite na Trackpad. Kliknutím na zaškrtávacie políčka zapínate a vypínate
jednotlivé gestá. Možnosti jednotlivých gest si môžete prezerať pomocou
vyskakovacích menu.