MacBook Pro - Odpovede na vaše otázky

background image

Odpovede na vaše otázky

Viac informácií týkajúcich sa používania MacBooku Pro nájdete v centre pomoci
na vašom počítači a na webovej stránke www.apple.com/support/macbookpro.

Ak chcete otvoriť centrum pomoci:

1

Kliknite na ikonu Findera v Docku (panel s ikonami na okraji obrazovky).

background image

32

Kapitola 2

Vy a váš MacBook Pro

2

Pre výber jednej z nasledovných akcií kliknite na menu Pomocník v lište:

a

Do vyhľadávacieho poľa zadajte otázku alebo termín a vyberte tému zo zoznamu
výsledkov. Prípadne vyberte Zobraziť všetky výsledky pre zobrazenie všetkých tém.

b

Vyberte Centrum pomoci a v otvorí sa vám okno centra pomoci, v ktorom môžete
prezerať a vyhľadávať témy.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie týkajúce sa používania MacBooku Pro získate nasledovne:

Ďalšie informácie o

Pozrite

Inštalácia pamäte

Kapitole 3, „Vylepšite váš MacBook Pro“ na strane 35.

Riešenie problémov s vaším
MacBookom Pro

Kapitole 4, „Problémy a ich riešenie“ na strane 51.

Servis a podpora vášho
MacBooku Pro

„Ďalšie informácie, servis a podpora“ na strane 65. Ďalšie
informácie nájdete aj na webovej stránke podpory Apple
na adrese www.apple.com/support/macbookpro.

Používanie operačného
systému Mac OS X

Webová stránka Mac OS X na adrese www.apple.com/macosx.
Prípadne vyhľadajte v centre pomoci „Mac OS X“.

Prechod z PC na Mac

„Prečo si obľúbite počítače Mac“ na
www.apple.com/getamac/whymac.

Používanie aplikácií iLife

Webová stránka iLife www.apple.com/ilife. Spustite ľubovoľnú
aplikáciu iLife, otvorte Pomocníka príslušnej aplikácie a do
vyhľadávacieho poľa zadajte otázku.

Zmena systémových
nastavení

Vyberte Apple (

K

) > Systémové nastavenia. Prípadne v centre

pomoci vyhľadajte „systémové nastavenia“.

Používanie trackpadu

Spustite Systémové nastavenia a kliknite na Trackpad.

background image

33

Kapitola 2

Vy a váš MacBook Pro

Ďalšie informácie o

Pozrite

Používanie klávesnice

V centre pomoci zadajte vyhľadávať výraz „klávesnica“.

Používanie FaceTime HD
kamery

V centre pomoci zadajte vyhľadávať výraz „kamera“.

Používanie technológie Wi-Fi

V centre pomoci zadajte vyhľadávať výraz „wi-fi“.

Používanie bezdrôtovej
technológie Bluetooth

Webová stránka Podpory Bluetooth:
www.apple.com/support/bluetooth. Spustite aplikáciu
Bluetooth File Exchange (v priečinku Utility v Launchpade)
a vyberte Pomocník > Pomocník Bluetooth.

Starostlivosť o batériu

V centre pomoci zadajte vyhľadávať výraz „batéria“.

Pripájanie tlačiarne

V centre pomoci zadajte vyhľadávať výraz „tlačiareň“.

Pripájanie zariadení pomocou
rozhraní USB a FireWire

V centre pomoci zadajte vyhľadávať výraz „USB“ alebo „FireWire“.

Pripájanie sa na internet

V centre pomoci zadajte vyhľadávať výraz „internet“.

Používanie Thunderbolt portu

V centre pomoci zadajte vyhľadávať výraz „Thunderbolt“.

Pripájanie externého
zobrazovacieho zariadenia

V centre pomoci zadajte vyhľadávať výraz „port displeja“.

Vypaľovanie CD alebo DVD

V centre pomoci zadajte vyhľadávať výraz „vypaľovanie diskov“.

Špecifikácie

Špecifikácie a technické parametre sú uvedené na webovej
stránke: www.support.apple.com/specs. Otvorte aplikáciu
Informácie o systéme, ktorú nájdete v menu Apple (

K

) >

O tomto počítači Mac, kde kliknete na položku Viac informácií.

Novinky od spoločnosti Apple

Oficiálna webová stránka spoločnosti Apple: www.apple.com.

Softvér na stiahnutie

Obchod Mac App Store (dostupný v Mac OS X v10.6.6 alebo
novších verziách).

background image

34

Kapitola 2

Vy a váš MacBook Pro

Ďalšie informácie o

Pozrite

Inštrukcie, technická podpora,
príručky k produktom
spoločnosti Apple

Oficiálna stránka spoločnosti Apple - podpora zákazníkov:
www.apple.com/support.

background image

Centrum pomoci

RAM

www.apple.com/store