MacBook Pro - Klávesnica MacBooku Pro

background image

Klávesnica MacBooku Pro

Klávesy
ovládania hlasitosti

Klávesy
nastavenia jasu

Kláves
vysunutia média

Kláves
stlmenia zvuku

Klávesy
médií

Klávesy podsvietenia
klávesnice

Kláves
Mission Control

Kláves
Launchpad

®

Funkčný (fn) kláves

background image

23

Kapitola 2

Vy a váš MacBook Pro

Funkčný kláves (fn)
Ak chcete aktivovať vlastné funkcie priradené funkčným klávesom (F1 - F12), stlačte
a podržte tento kláves. Pre viac informácií o úprave funkčných klávesov vyberte
Pomocník > Centrum pomoci a vyhľadajte „funkčné klávesy“.
Klávesy nastavenia jasu obrazovky (F1, F2)
Zvýšte ( ) alebo znížte ( ) jas obrazovky.
Kláves funkcie Mission Control (F3)
Otvorte Mission Control a získajte úplný prehľad všetkých spustených aplikácií na vašom
MacBooku Pro, vrátane Dashboardu, všetkých vašich spaces a všetkých otvorených okien.
Kláves funkcie Launchpad (F4)
Otvorte Launchpad pre okamžité zobrazenie všetkých aplikácií nainštalovaných na
vašom MacBooku Pro. Aplikáciu spustíte kliknutím na jej ikonu.

o

Klávesy na reguláciu podsvietenia klávesnice (F5, F6)
Zvýšte (o) alebo znížte (

ø

) intenzitu podsvietenia klávesnice.

Klávesy médií (F7, F8, F9)
Prevíjajte dozadu ( ), prehrávajte, pozastavte (

), prípadne prevíjajte dopredu ( )

skladby, filmy alebo prezentácie.

Kláves stlmenia zvuku (F10)
Stlmte všetky zvuky vychádzajúce zo vstavaných reproduktorov alebo z výstupu pre
slúchadlá.

-

Klávesy ovládania hlasitosti zvuku (F11, F12)
Zvýšte (

-

) alebo znížte (

) úroveň hlasitosti vstavaných reproduktorov a výstupu pre

slúchadlá.

C

Kláves vysunutia média
Stlačte a podržte tento kláves pre vysunutie optického média z mechaniky. Disk môžete
vysunúť aj tak, že jeho ikonu chytíte a potiahnete na ikonu Koša.

background image

24

Kapitola 2

Vy a váš MacBook Pro