MacBook Pro - Sériové číslo vášho produktu

background image

Sériové číslo vášho produktu

Sériové číslo vášho počítača môžete zistiť jedným z nasledovných spôsobov:

Â

Otočte váš MacBook Pro. Sériové číslo je vyleptané na obale v blízkosti pántu.

Sériové číslo

Â

Vyberte Apple () > O tomto počítači Mac. Kliknite na číslo verzie pod nápisom
„Mac OS X“ a postupne sa vám zobrazí číslo verzie Mac OS X, verzia buildu a sériové
číslo.

Â

Otvorte aplikáciu Informácie o systéme. Nachádza sa v priečinku Utility
v Launchpade.

background image

Centrum pomoci

ergonómia

www.apple.com/environment