MacBook Pro - Hardvérový test Apple

background image

Hardvérový test Apple

Ak máte podozrenie, že sa jedná o problém s hardvérom MacBooku Pro, môžete
pomocou hardvérového testu Apple hardvér otestovať a zistiť, či sú všetky jeho
súčasti, ako napr. pamäť alebo procesor v poriadku.

Použitie hardvérového testu Apple:

1

Odpojte od počítača všetky externé zariadenia okrem napájacieho adaptéra.
Ak je k počítaču pripojený ethernetový kábel, odpojte ho.

2

Reštartujte počítač a pri štartovaní podržte stlačený kláves C.

3

Po tom, čo sa na obrazovke zobrazí okno výberu hardvérového testu Apple, vyberte
požadovaný jazyk.

4

Stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo so šípkou vpravo.

5

Po tom, čo sa na obrazovke zobrazí hlavné okno hardvérového testu Apple (po
približne 45 sekundách), sa riaďte pokynmi na obrazovke.

6

Ak hardvérový test spoločnosti Apple nájde problém, zobrazí chybový kód. Poznačte
si tento chybový kód. Ak hardvérový test Apple nezistí žiadne zlyhanie hardvéru,
jedná sa zrejme o chybu spôsobenú softvérom.