MacBook Pro - Aktualizácia softvéru

background image

Aktualizácia softvéru

Môžete sa automaticky pripájať na internet a bezplatne sťahovať najaktuálnejšie
verzie softvéru, ovládačov a ostatných vylepšení od spoločnosti Apple.

Keď ste pripojený na internet, Aktualizácia softvéru automaticky skontroluje aktualizácie
dostupné pre váš počítač. Môžete nastaviť váš MacBook Pro tak, aby pravidelne
kontroloval dostupné aktualizácie, ktoré potom môžete stiahnuť a nainštalovať.

Kontrola aktualizácií softvéru:

1

Vyberte Apple () > Systémové nastavenia.

2

Kliknite na ikonu Aktualizácie softvéru a riaďte sa pokynmi na obrazovke.

Â

Ďalšie informácie nájdete v centre pomoci, kde do vyhľadávania zadáte
„Aktualizácia softvéru“.

Â

Najnovšie informácie o Mac OS X nájdete na stránke www.apple.com/macosx.