MacBook Pro - Ďalšie informácie, servis a podpora

background image

Ďalšie informácie, servis a podpora

Vo vašom MacBooku Pro sa okrem pevného disku a pamäťových modulov
nenachádzajú žiadne ďalšie časti, do ktorých môže užívateľ zasahovať. Ak váš
MacBook Pro potrebuje servis, kontaktujte spoločnosť Apple, alebo navštívte
autorizovaného poskytovateľa servisu Apple. Ďalšie informácie o MacBooku Pro
nájdete v rôznych online zdrojoch, v Pomocníkovi, v aplikácii Informácie o systéme,
alebo ich získate prostredníctvom hardvérového testu Apple.

background image

66

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie

Online zdroje informácií
Online služby a informácie o podpore, ako aj ďalšie informácie, nájdete na webovej
stránke www.apple.com/support. Z vyskakovacieho menu vyberte svoju krajinu.
Informácie môžete vyhľadávať v databáze AppleCare Knowledge Base, na diskusných
fórach, alebo tu môžete skontrolovať aktualizácie softvéru. Špecifické informácie týkajúce
sa najnovších produktov nájdete na adrese www.apple.com/support/macbookpro.

Pomocník
V centre pomoci môžete nájsť odpovede na vaše otázky, ako aj rady a riešenia
problémov. Vyberte Pomocník > Centrum pomoci.

Informácie o systéme
Pomocou aplikácie Informácie o systéme môžete získať informácie o vašom
MacBooku Pro. Profil systému zobrazí hardvér a nainštalovaný softvér, sériové číslo
a verziu operačného systému, kapacitu nainštalovanej pamäte a ďalšie potrebné
informácie. Ak chcete spustiť aplikáciu Informácie o systéme, vyberte Apple () >
O tomto počítači Mac a potom kliknete na Ďalšie informácie.

background image

67

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie

Podpora a služba AppleCare

Pri zakúpení MacBooku Pro máte nárok na bezplatnú technickú podporu počas 90 dní
a ročnú záruku na opravu hardvéru v predajni Apple Store alebo v autorizovanom
servisnom centre, akým je napríklad autorizovaný poskytovateľ servisných služieb
Apple. Záruku si môžete rozšíriť zakúpením služby AppleCare Protection Plan. Ďalšie
informácie nájdete na webovej stránke www.apple.com/support/products alebo na
webovej stránke vašej krajiny v zozname.

Ak potrebujete pomoc, pracovníci telefonickej podpory zákazníkov AppleCare vám
pomôžu s inštaláciou a spúšťaním aplikácií a s riešením základných problémov.
Kontaktujte najbližšie centrum technickej podpory (prvých 90 dní po zakúpení
MacBooku Pro je služba bezplatná). Pri volaní technickej podpory majte poruke
dátum zakúpenia MacBooku Pro a jeho sériové číslo.

Poznámka:  90-dňové obdobie bezplatnej technickej podpory začína dňom
zakúpenia počítača. Telefonický hovor môže byť spoplatnený.

Krajina

Telefón

Webová stránka

United States

1-800-275-2273

www.apple.com/support

Australia

(61) 1-300-321-456

www.apple.com/au/support

Canada (English)
(French)

1-800-263-3394

www.apple.com/ca/support
www.apple.com/ca/fr/support

Ireland

(353) 1850 946 191

www.apple.com/ie/support

New Zealand

00800-7666-7666

www.apple.com/nz/support

United Kingdom

(44) 0844 209 0611

www.apple.com/uk/support

background image

68

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie

Telefónne čísla sa môžu meniť a miestne telefónne tarify príslušnej krajiny ostávajú
v platnosti. Úplný zoznam je uvedený na webovej stránke:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html