MacBook Pro - Problémy a ich riešenie

background image

Problémy a ich riešenie

4

background image

52

Kapitola 4

Problémy a ich riešenie

Príležitostne sa pri práci s MacBookom Pro môžu vyskytnúť problémy. V nasledujúcej
časti sa nachádzajú tipy na ich riešenie. Ďalšie informácie o riešení problémov
nájdete aj v centre pomoci a na webovej stránke podpory MacBook Pro
www.apple.com/support/macbookpro.

Na väčšinu problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas práce s MacBookom Pro,
existuje jednoduché a rýchle riešenie. Vždy sa zamyslite nad tým, čo problému
predchádzalo. Poznamenajte si, čo ste robili predtým, než sa vyskytol problém
a pomôže vám to zúžiť okruh možných príčin a nájsť riešenie problému. Medzi veci,
ktoré by ste si mali poznačiť, patrí:

Â

Aplikácie, ktoré ste používali, keď sa vyskytol problém. Problémy, ktoré sa objavujú
len pri používaní špecifickej aplikácie, môžu naznačovať, že aplikácia nie je
kompatibilná s verziou Mac OS X nainštalovanou na vašom počítači.

Â

Akýkoľvek nový softvér, ktorý ste nainštalovali, obzvlášť taký softvér, ktorý pridal
položky do systémového priečinka.

Â

Akýkoľvek nový hardvér, ktorý ste nainštalovali, ako napríklad prídavná pamäť
alebo periférne zariadenie.