MacBook Pro - Nastavenie MacBooku Pro

background image

Nastavenie MacBooku Pro

Váš MacBook Pro bol vyvinutý a navrhnutý tak, aby ste ho mohli rýchlo nastaviť
a ihneď začať používať. V nasledujúcej časti je popísaný proces nastavenia, vrátane
nasledovných úkonov:

Â

Pripojenie napájacieho adaptéra 85W MagSafe

Â

Pripojenie káblov a prístup na sieť

Â

Zapínanie MacBooku Pro

Â

Nastavenie užívateľského účtu a ďalších nastavení pomocou aplikácie Sprievodca
nastavením

Â

Nastavenie plochy a systémových nastavení Mac OS X

background image

10

Kapitola 1

Pripraviť sa, pozor, štart!

Dôležité: 

Pred zapnutím MacBooku Pro odstráňte z napájacieho adaptéra 85W

MagSafe ochrannú fóliu.

Krok 1:

Pripojte k MacBooku Pro napájací adaptér 85W MagSafe kvôli

napájaniu a dobíjaniu batérie.

Uistite sa, že je AC konektor správne zapojený do napájacieho adaptéra a že sú vidlice
konektora v poriadku. Zapojte AC zástrčku napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky
a pripojte MagSafe konektor do MagSafe portu MacBooku Pro. Počas pripájania MagSafe
konektora k magnetickému portu môžete cítiť, ako je konektor priťahovaný k portu.

MagSafe konektor

Napájací kábel AC

AC konektor

¯

Napájací port MagSafe

Dosah vášho napájacieho adaptéra zväčšíte tak, že AC konektor nahradíte napájacím
káblom AC. Najprv potiahnite AC konektor a odmontujte ho z adaptéra. Potom na
jeho miesto zasuňte napájací kábel AC, ktorý bol dodaný s počítačom. Uistite sa, že
je správne nasadený.

Pri odpájaní napájacieho adaptéra z elektrickej zásuvky alebo z počítača vždy ťahajte
za konektor a nie za kábel.

background image

11

Kapitola 1

Pripraviť sa, pozor, štart!

Po pripojení napájacieho adaptéra k MacBooku Pro sa na konektore adaptéra
rozsvieti svetlo. Žlté svetlo znamená nabíjanie batérie. Zelené svetlo znamená, že
je batéria nabitá. Ak sa nerozsvieti žiadne svetlo, skontrolujte, či je adaptér správne
zložený a zapojený do elektrickej zásuvky.

Krok 2:

Pripojte sa k bezdrôtovej alebo káblovej sieti.

Â

Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti pomocou vstavanej technológie 802.11n
Wi-Fi, uistite sa, že je základňa bezdrôtovej siete zapnutá a poznáte meno siete.
Po zapnutí MacBooku Pro vám Sprievodca nastavením pomôže nastaviť pripojenie.
Riešenie prípadných problémov nájdete na strane 64.

Â

Ak sa chcete pripojiť ku káblovej sieti, pripojte jeden koniec ethernetového kábla
k MacBooku Pro a druhý ku káblovému modemu, DSL modemu alebo k sieti.

®

Ethernetový
kábel

Gigabitový Ethernet port
(10/100/1000Base-T)

G

background image

12

Kapitola 1

Pripraviť sa, pozor, štart!

Krok 3:

Zapnite váš MacBook Pro krátkym stlačením tlačidla napájania (®).

Po zapnutí počítača zaznie krátky zvukový tón.

®

®

Tlačidlo napájania

Štart MacBooku Pro a spustenie operačného systému chvíľu potrvá. Po štarte počítača
sa automaticky spustí Sprievodca nastavením.

Ak sa váš MacBook Pro nezapne alebo nenaštartuje, pozrite si informácie uvedené
v časti „Ak sa váš MacBook Pro nezapne alebo nespustí“ na strane 54.

background image

13

Kapitola 1

Pripraviť sa, pozor, štart!

Krok 4:

Nastavte váš MacBook Pro pomocou Sprievodcu nastavením.

Pri prvom zapnutí MacBooku Pro sa spustí Sprievodca nastavením. Sprievodca
nastavením vám pomôže špecifikovať vašu Wi-Fi sieť, nastaviť užívateľský účet
a preniesť informácie z iného Macu alebo PC. Informácie môžete preniesť aj zo
zálohy Time Machine alebo z iného disku.
Ak presúvate informácie z iného Macu, na ktorom nie je nainštalovaný systém
Mac OS X verzie 10.5.3. alebo novšej, bude zrejme potrebné aktualizovať jeho softvér.
Ak presúvate informácie z PC, stiahnite si na adrese www.apple.com/migrate-to-mac
aplikáciu Sprievodca nastavením a nainštalujte ju na PC, z ktorého chcete presúvať
informácie.

Po spustení aplikácie Sprievodca nastavením na vašom počítači MacBook Pro môžete
proces nastavovania prerušiť, prejsť k druhému počítaču (ak potrebujete aktualizovať
jeho softvér) a potom dokončiť proces nastavovania vášho počítača MacBook Pro.

Poznámka:  Ak nepoužijete Sprievodcu nastavením na prenos údajov medzi
počítačmi pri prvom spustení počítača MacBook Pro, môžete ho vykonať neskôr
pomocou Sprievodcu migráciou. Otvorte aplikáciu Sprievodca Migráciou. Nachádza
sa v priečinku Utility v Launchpade. Viac informácií o používaní sprievodcu migráciou
nájdete v centre pomoci, kde do vyhľadávania zadáte „Sprievodca migráciou“.

background image

14

Kapitola 1

Pripraviť sa, pozor, štart!

Zapnite váš MacBook Pro:

1

V aplikácii Sprievodca nastavením nasledujte pokyny na obrazovke, až kým sa
nedostanete na obrazovku „Prenos informácií na tento Mac“.

2

Vykonajte základné nastavenie, nastavenie s migráciou, prípadne preneste informácie
zo zálohy Time Machine alebo iného disku.

Â

Ak chcete vykonať základné nastavenie, vyberte „Teraz neprenášat“ a kliknite na
Pokračovať. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a nastavte vašu káblovú alebo
bezdrôtovú sieť, nastavte si užívateľský účet a ukončite sprievodcu nastavením.

Â

Ak chcete vykonať nastavenie s migráciou, vyberte „Z iného Macu alebo PC“
a kliknite na Pokračovať. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a vyberte Mac alebo
PC, z ktorého chcete preniesť informácie. Váš Mac alebo PC musia byť pripojené
k rovnakej bezdrôtovej sieti. Nasledujte inštrukcie na obrazovke.

Â

Ak chcete preniesť informácie zo zálohy Time Machine alebo iného disku, vyberte „Zo
zálohy Time Machine alebo iného disku“ a kliknite na Pokračovať Vyberte zálohu
alebo disk, z ktorých chcete preniesť informácie. Nasledujte inštrukcie na obrazovke.

Ak už počítač, z ktorého boli prenesené informácie, nebudete používať, bude
najlepšie, ak zrušíte jeho autorizáciu na prehrávanie hudby, videí alebo audiokníh
zakúpených v iTunes Store. Zrušením autorizácie počítača zabránite prehrávaniu
skladieb, videí a audiokníh zakúpených v iTunes Store a uvoľníte autorizáciu pre
ďalšie použitie. Informácie o zrušení autorizácie sa nachádzajú v Pomocníkovi iTunes,
v menu Pomocník v aplikácii iTunes.

background image

15

Kapitola 1

Pripraviť sa, pozor, štart!

Krok 5:

Prispôsobte si plochu a upravte nastavenia Mac OS X.

Plochu vášho Macu môžete rýchlo a jednoducho upraviť pomocou Systémových
nastavení, riadiaceho centra väčšiny nastavení vášho počítača MacBook Pro. V lište
vyberte Apple () > Systémové nastavenia, alebo kliknite na ikonu systémových
nastavení v Docku.

Lišta

Menu Pomocník

Vyhľadávanie Spotlight

Finder

Systémové nastavenia

Dock

background image

16

Kapitola 1

Pripraviť sa, pozor, štart!

Dôležité: 

V paneli nastavení Užívatelia a skupiny môžete nastaviť možnosť

vynulovania vášho hesla. Hodí sa vám v prípade, že stratíte vaše prihlasovacie heslo.
Ďalšie informácie o systémových nastaveniach nájdete v centre pomoci, kde zadajte
do vyhľadávania „systémové nastavenia“ alebo špecifické nastavenie, o ktorom sa
chcete dozvedieť viac informácií.