MacBook Pro - Ergonómia

background image

Ergonómia

Tu nájdete tipy na vytvorenie zdravého pracovného prostredia.

Klávesnica a Trackpad

Pri písaní na klávesnici a používaní trackpadu by vaše ramená mali byť uvoľnené. Uhol
medzi ramenom a predlaktím by mal byť o niečo väčší ako pravý uhol a zápästie by
malo byť v jednej rovine s dlaňou.

Nesprávne

Správne

Pri písaní na klávesnici a používaní trackpadu uvoľnite prsty a dotýkajte sa ich zľahka.
Snažte sa neschovávať palce pod dlane.

Nesprávne

Správne

background image

78

Kapitola 5

Ďalšie dôležité informácie

Aby ste predišli únave a vyčerpanosti, striedajte polohu rúk. U niektorých užívateľov
sa v prípade intenzívnej práce bez prestávok môžu vyskytnúť bolesti v dlaniach,
zápästiach alebo ramenách. Ak sa u vás začnú prejavovať chronické bolesti dlaní,
zápästí alebo ramien, konzultujte ich s kvalifikovaným lekárom.

Externá myš

Ak používate externú myš, umiestnite ju do tej istej roviny, ako je klávesnica
a v pohodlnom dosahu.

Stolička

Používajte polohovateľnú stoličku, ktorá poskytuje dostatok pohodlia a nie je príliš
mäkká. Upravte si výšku stoličky tak, aby boli vaše stehná vo vodorovnej polohe
a chodidlá spočívali na podlahe. Operadlo by malo podopierať spodnú časť chrbtice
(driek). Pri nastavovaní a prispôsobovaní operadla sa riaďte pokynmi výrobcu stoličky.

Správny uhol predlaktí a dlaní vzhľadom ku klávesnici môžete dosiahnuť zvýšením
stoličky. Ak sa vďaka tomu nebudete dotýkať podlahy celou plochou chodidiel,
použite podložku pre nohy s nastaviteľnou výškou. Prípadne znížte stôl a nebude
nutné použiť podnožku pre nohy. Ďalšou možnosťou je použitie stola s výsuvnou
klávesnicou, ktorá je umiestnená nižšie ako pracovná plocha stola.

Vstavaný displej

Uhol sklonu displeja prispôsobte vášmu pracovnému prostrediu. Ak pri nastavovaní
sklonu displeja pocítite odpor, nemanipulujte s ním nasilu. Maximálny uhol sklonu
displeja nesmie prekročiť hodnotu 130°.

Ak počítač používate v rôznych prostrediach, alebo ak sa zmení osvetlenie
v aktuálnom pracovnom prostredí, môžete prispôsobiť jas obrazovky.

background image

79

Kapitola 5

Ďalšie dôležité informácie

Viac informácií o ergonómii nájdete na webovej stránke:

www.apple.com/about/ergonomics