MacBook Pro - Ďalšie dôležité informácie

background image

Ďalšie dôležité informácie

5

background image

70

Kapitola 5

Ďalšie dôležité informácie

Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho zariadenia sa pri manipulácii
a čistení vášho MacBooku Pro, ako aj pri práci s ním, riaďte nasledovnými pokynmi.
Tieto informácie dôkladne uschovajte a majte ich v prípade potreby vždy poruke.

UPOZORNENIE: 

Nesprávne skladovanie a používanie počítača môže viesť k strate

nároku na záruku.