MacBook Pro - Funcționalități ale tastaturii MacBook Pro

background image

Funcționalități ale tastaturii MacBook Pro

Taste pentru
volum

Taste pentru
luminozitate

Tastă pentru
ejectare

Tastă pentru
tăierea sonorului

Taste
multimedia

Taste pentru
iluminarea tastaturii

Tastă
Mission Control

Tastă
Launchpad

®

Tasta Funcție (fn)

background image

23

Capitolul 2

Utilizarea MacBook Pro

Tasta Funcție (fn)
Țineți apăsată această tastă pentru a activa acțiuni personalizate alocate tastelor
funcționale (de la F1 la F12). Pentru a afla modul de personalizare a tastelor funcționale,
selectați Ajutor > Centru de ajutor din bara de meniu și căutați după “taste funcționale”.
Taste de luminozitate (F1, F2)
Sporiți ( ) sau reduceți ( ) luminozitatea ecranului.
Tastă Mission Control (F3)
Deschideți Mission Control pentru a obține o vizualizare cuprinzătoare a ceea
ce rulează pe MacBook Pro-ul dvs, inclusiv Dashboard, toate spațiile dvs. și toate
ferestrele deschise.
Tasta Launchpad (F4)
Deschideți Launchpad pentru a vedea instantaneu toate aplicațiile de pe MacBook Pro-
ul dvs. Faceți clic pe o aplicație pentru a o deschide.

o

Taste de iluminare a tastaturii (F5, F6)
Măriți (o) sau micșorați (

ø

) intensitatea iluminării tastaturii.

Taste multimedia (F7, F8, F9)
Derulați înapoi ( ), redați sau suspendați (

), sau derulați repede înainte ( ) o

melodie, un film sau o diaporamă.

Tastă de tăiere a sunetului (F10)
Tăiați sunetul provenit din difuzoarele integrate și din portul de ieșire audio.

-

Taste de volum (F11, F12)
Sporiți (

-

) sau reduceți (

) volumul sunetului provenit din difuzoarele integrate și

portul de ieșire audio.

C

Tastă de ejectare
Țineți apăsată această tastă pentru a ejecta un disc pe care nu îl utilizați în prezent. De
asemenea, puteți ejecta un disc prin tragerea pictogramei sale de pe desktop în Coș.

background image

24

Capitolul 2

Utilizarea MacBook Pro