MacBook Pro - Informații importante referitoare la manipulare

background image

Informații importante referitoare la manipulare

ÎNȘTIINȚARE: 

Nerespectarea acestor instrucțiuni referitoare la manipulare poate

cauza deteriorarea MacBook Pro-ului dvs. sau a altor bunuri.

Mediu de operare  Operarea MacBook Pro-ului dvs. în afara acestor intervale poate
afecta performanțele:

Â

Temperatura de operare: între 10° și 35° C

Â

Temperatura de depozitare: între -20° și 45° C

Â

Umiditate relativă: între 5% și 90% (fără condensare)

Â

Altitudinea de operare: între 0 și 3048 metri

Pornirea MacBookPro-ului dvs.  Nu porniți niciodată MacBook Pro-ul dvs. decât dacă
toate componentele sale interne și externe sunt la locul lor. Operarea computerului în
lipsa unor componente poate fi periculoasă și poate deteriora computerul dvs.

Transportarea MacBook Pro-ului dvs. Dacă transportați MacBook Pro-ul dvs.
într-o geantă sau într-o servietă, asigurați-vă că acolo nu se află obiecte mobile
(precum agrafe de hârtie sau monede) care ar putea ajunge accidental în interiorul
computerului prin deschizăturile pentru ventilație sau fanta unității optice, sau s-ar
putea bloca în interiorul unui port. De asemenea, țineți articolele cu sensibilitate
magnetică la distanță de portul MagSafe.

Utilizarea conectorilor și a porturilor  Nu forțați niciodată introducerea unui
conector într-un port. La conectarea unui dispozitiv, asigurați-vă că portul nu este
obstrucționat de reziduuri, că portul și conectorul se potrivesc și că ați poziționat
corect conectorul relativ la port.

background image

78

Capitolul 5

Recomandări finale

Utilizarea unității optice  Unitatea SuperDrive din MacBook Pro-ul dvs. acceptă
discuri standard de 12 cm. Discurile de formă neregulată sau discurile mai mici de 12
cm nu sunt admise și pot rămâne blocate în unitate.

Manipularea componentelor din sticlă MacBook Pro-ul dvs. include componente
din sticlă, inclusiv ecranul și trackpadul. Dacă acestea sunt deteriorate, nu mai utilizați
MacBook Pro-ul dvs. până când acesta nu este reparat de un furnizor autorizat de
service Apple.

Depozitarea MacBook Pro-ului dvs.  Dacă urmează să depozitați MacBook Pro-ul dvs.
pentru o perioadă mai lungă de timp, păstrați-l într-un loc răcoros (ideal, la 22° C) și
descărcați bateria până la un nivel de 50% sau mai puțin. Dacă depozitați MacBook
Pro-ul dvs. pentru o perioadă mai mare de cinci luni, descărcați bateria la un nivel de
aproximativ 50%. Pentru a conserva capacitatea bateriei, reîncărcați bateria la nivelul
de 50% la aproximativ fiecare șase luni.

Curățarea MacBook Pro-ului dvs.  Când curățați exteriorul MacBook Pro-ului dvs. și
componentele sale, opriți mai întâi MacBook Pro-ul dvs. și deconectați adaptorul de
alimentare. Utilizați apoi o lavetă umedă, moale, fără scame, pentru a curăța exteriorul
computerului. Evitați pătrunderea umidității prin deschizături. Nu pulverizați lichide
direct pe computer. Nu utilizați pulverizatoare de aerosoli, solvenți sau substanțe
abrazive care pot deteriora finisajele.

Curățarea ecranului MacBook Pro-ului dvs.  Pentru a curăța ecranul MacBook Pro-
ului dvs, opriți mai întâi MacBook Pro-ul și deconectați adaptorul de alimentare.
Umeziți apoi laveta inclusă cu apă și ștergeți ecranul. Nu pulverizați lichide direct
pe ecran.

background image

79

Capitolul 5

Recomandări finale