MacBook Pro - Repararea, restaurarea sau reinstalarea software-ului Mac OS X

background image

Repararea, restaurarea sau reinstalarea software-ului Mac OS X

Dacă întâmpinați o problemă legată de software-ul sau hardware-ul dvs. Mac, Mac OS X
furnizează utilitare de reparare și restaurare care pot elimina problemele și pot chiar
restaura software-ul dvs. la configurările de fabrică originale. Puteți accesa aceste utilitare
din aplicația Utilitare Mac OS X, chiar și în cazul în care computerul dvs. nu se inițializează
corect.

Utilizați aplicația Utilitare Mac OS X pentru:

Â

Restaurarea software-ului și datelor dvs. dintr-un backup Time Machine.

Â

Reinstalarea Mac OS X și a aplicațiilor Apple.

background image

58

Capitolul 4

Probleme și soluții

Â

Restaurarea computerului dvs. la configurările de fabrică prin ștergerea discului său
și reinstalarea Mac OS X și a aplicațiilor Apple.

Â

Repararea discului computerului dvs. utilizând Utilitar disc.

În cazul în care computerul dvs. detectează o problemă, aplicația Utilitare Mac OS X
se deschide automat. De asemenea, o puteți deschide manual prin repornirea
computerului dvs.

Pentru a deschide aplicația Utilitare Mac OS X:

m

Reporniți computerul dvs. ținând apăsate tastele Comandă (x) și R. Va fi afișat panoul
Utilitare Mac OS X.

Unele utilitare din Utilitare Mac OS X necesită acces la Internet și la Mac App Store.
Este posibil să trebuiască să vă asigurați că dispuneți de o conexiune la Internet
pentru computerul dvs. utilizând rețeaua dvs. Ethernet sau Wi-Fi.

Pentru conectare utilizând o rețea Wi-Fi:

1

Selectați o rețea din meniul de stare Wi-Fi din colțul din dreapta sus al ecranului.

2

Dacă este necesar, introduceți parola rețelei.

Pentru conectarea la o rețea închisă, selectați Conectare la altă rețea. Introduceți
numele și parola rețelei.

Repararea unui disc cu Utilitar disc

Dacă întâmpinați o problemă legată de computerul dvs. sau dacă porniți computerul
dvs. și vedeți aplicația Utilitare Mac OS X, este posibil să trebuiască să reparați discul
computerului dvs.

1

Selectați Utilitar disc în panoul Utilitare Mac OS X și faceți clic pe Continuă.

background image

59

Capitolul 4

Probleme și soluții

2

Selectați discul sau partiția din lista din stânga, apoi faceți clic pe fila Prim ajutor.

3

Faceți clic pe Repară discul.

Dacă Utilitar disc nu poate repara discul, efectuați backup pentru cât mai multe
informații posibil, apoi urmați instrucțiunile din secțiunea “Repararea, restaurarea sau
reinstalarea software-ului Mac OS X” în pagina 57.

Pentru informații despre Utilitar disc și opțiunile aplicației respective, consultați
Centru de ajutor sau deschideți Utilitar disc (din dosarul Utilitare din Launchpad) și
selectați Ajutor > Ajutor Utilitar disc.

Restaurarea informațiilor utilizând un backup Time Machine

Dacă ați creat în prealabil un backup Time Machine, utilizați utilitarul de restaurare
pentru a restaura integral computerul dvs. la starea sa anterioară.
Utilizați backupul dvs. Time Machine pentru a restaura informații doar pe computerul
care a fost sursa backupului. Dacă doriți să transferați informații pe un alt computer,
utilizați Asistent de migrare (din dosarul Utilitare din Launchpad).

1

Dacă backupul dvs. se află pe un Time Capsule, asigurați-vă că dispuneți de conexiune
la o rețea Ethernet sau Wi-Fi. (Pentru conectarea la o rețea Wi-Fi, urmați instrucțiunile
de la pagina 58.)

2

În panoul Utilitare Mac OS X, selectați Restaurare dintr-un backup Time Machine și
faceți clic pe Continuă.

3

Selectați discul care conține backupul Time Machine, apoi urmați instrucțiunile de
pe ecarn.

background image

60

Capitolul 4

Probleme și soluții

Reinstalarea Mac OS X și a aplicațiilor Apple

În unele circumstanțe, este posibil să trebuiască să reinstalați Mac OS X și aplicațiile
Apple. Puteți reinstala menținându-vă intacte fișierele și configurările de utilizator.

1

Asigurați-vă că MacBook Pro-ul dvs. este conectat la Internet prin utilizarea unei
rețele Ethernet sau Wi-Fi. (Pentru conectarea la o rețea Wi-Fi, urmați instrucțiunile de
la pagina 58.)

2

În panoul Utilitare Mac OS X, selectați Reinstalare Mac OS X și faceți clic pe Continuă.

3

În panoul în care vi se solicită selectarea unui disc, selectați discul dvs. Mac OS X
curent (n majoritatea cazurilor, este singurul disponibil).

4

Pentru a selecta sau deselecta software opțional, faceți clic pe Personalizează.

5

Faceți clic pe Instalează.

Puteți instala Mac OS X fără a șterge discul, ceea ce salvează fișierele și configurările
dvs. existente, sau puteți șterge mai întâi discul, ceea ce șterge toate datele dvs. și lasă
computerul dvs. pregătit pentru reinstalarea Mac OS X și a aplicațiilor Apple.

După reinstalarea Mac OS X, puteți accesa Mac App Store pentru a redescărca
aplicațiile dvs. Apple.

Important: 

Apple vă recomandă să realizați backup pentru datele de pe discul dvs.

înainte de restaurarea software-ului. Compania Apple nu este răspunzătoare de
pierderea datelor.

background image

61

Capitolul 4

Probleme și soluții

Restaurarea computerului dvs. la configurările de fabrică

Atunci când restaurați computerul dvs. la configurările sale de fabrică, tot conținutul
de pe computerul dvs. este șters, inclusiv conturile de utilizator, configurările de rețea
și toate fișierele și dosarele dvs. Înainte de restaurare, efectuați backup pentru toate
fișierele pe care doriți să le păstrați prin copierea acestora pe un alt disc. Notați-vă
configurările de rețea din preferințele Rețea pentru a facilita reconectarea după
reinstalarea Mac OS X.

1

Asigurați-vă că dispuneți de o conexiune la Internet prin utilizarea unei rețele
Ethernet sau Wi-Fi. (Pentru conectarea la o rețea Wi-Fi, urmați instrucțiunile de la
pagina 58.)

2

În panoul Utilitare Mac OS X, selectați Utilitar disc și faceți clic pe Continuă.

3

Selectați discul din lista din stânga, apoi faceți clic pe fila Ștergere.

4

Selectați Mac OS Extended (jurnalizat) din meniul pop-up Format, introduceți un
nume pentru disc, apoi faceți clic pe Șterge.

5

După ce discul este șters, selectați Utilitar disc > Termină Utilitar disc.

6

În panoul Utilitare Mac OS X, selectați Reinstalare Mac OS X și faceți clic pe Continuă.

7

Pentru a reinstala Mac OS X și aplicațiile dvs, urmați instrucțiunile din programul de
instalare Mac OS X.

După restaurarea Mac OS X și a aplicațiilor dvs. Apple, puteți restaura selectiv alte
date și aplicații dintr-un backup Time Machine.

background image

62

Capitolul 4

Probleme și soluții