MacBook Pro - Probleme care vă împiedică să utilizați MacBook Pro

background image

Probleme care vă împiedică să utilizați MacBook Pro

Dacă MacBook Pro nu răspunde la comenzi sau cursorul nu se deplasează
Rareori, este posibil ca o aplicație să se “blocheze” pe ecran. Mac OS X furnizează o
modalitate de a termina o aplicație fără a reporni computerul.

Pentru a forța terminarea unei aplicații:

1

Apăsați Comandă (x)-Opțiune-Esc sau selectați Apple () > Terminare forțată din bara
de meniu.
Va fi afișată caseta de dialog Terminare forțată aplicații cu aplicația respectivă selectată.

2

Faceți clic pe Termină forțat.
Aplicația este terminată, lăsând celelalte aplicații deschise.

De asemenea, dacă este necesar, puteți să reporniți și aplicația Finder din această casetă
de dialog.

În continuare, reporniți computerul pentru a vă asigura ca problema este complet
rezolvată.

Dacă problema survine frecvent, selectați Ajutor > Centru de ajutor din bara de meniu
din partea de sus a ecranului. Căutați după cuvântul “blocare” pentru a obține ajutor
pentru momentele când computerul se blochează sau nu mai răspunde la comenzi.

Dacă problema survine doar atunci când utilizați o anumită aplicație, consultați-vă cu
producătorul aplicației pentru a afla dacă aceasta este compatibilă cu computerul dvs.
Pentru a obține informații de contact și asistență pentru programele software incluse cu
MacBook Pro-ul dvs, accesați www.apple.com/downloads.

background image

54

Capitolul 4

Probleme și soluții

Dacă știți că aplicația este compatibilă, este posibil să trebuiască să reinstalați software-
ul de sistem al computerului dvs. Consultați “Repararea, restaurarea sau reinstalarea
software-ului Mac OS X” în pagina 57.

Dacă MacBook Pro se blochează la inițializare sau vedeți un semn de întrebare
intermitent, sau dacă ecranul este întunecat și indicatorul luminos de adormire
luminează constant (nu este în modul adormire)
Semnul de întrebare intermitent indică de obicei că respectivul computer nu poate găsi
software-ul de sistem nici pe hard disc, nici pe discurile atașate la computer.

Â

Așteptați câteva secunde. În cazul în care computerul nu se inițializează curând,
opriți-l prin apăsarea butonului de alimentare (®) timp de aproximativ 8 - 10 secunde.
Deconectați toate perifericele externe și încercați să îl reporniți apăsând butonul
de alimentare (®) simultan cu apăsarea tastei Opțiune. Atunci când computerul se
inițializează, facți clic pe pictograma hard discului, apoi faceți clic pe săgeata spre
dreapta. După ce computerul se inițializează, deschideți Preferințe sistem și faceți clic
pe Disc de inițializare. Selectați un dosar de sistem Mac OS X local.
Dacă problema survine frecvent, este posibil să trebuiască să reinstalați software-ul
de sistem al computerului dvs. Consultați “Repararea, restaurarea sau reinstalarea
software-ului Mac OS X” în pagina 57.

Dacă MacBook Pro-ul nu pornește sau nu se inițializează
Încercați următoarele sugestii, în ordine, până la pornirea computerului dvs:

background image

55

Capitolul 4

Probleme și soluții

Â

Asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conectat la computer și la o priză de
curent funcțională. Asigurați-vă că utilizați adaptorul de alimentare MagSafe 85W
aferent MacBook Pro-ului dvs. Dacă adaptorul de alimentare nu mai încarcă și nu
observați indicatorul luminos al conectorului MagSafe aprinzându-se atunci când
conectați cablul de alimentare, încercați să deconectați și să reconectați cablul de
alimentare pentru a-l reașeza, sau încercați o altă priză de curent.

Â

Verificați dacă bateria trebuie să fie reîncărcată. Apăsați butonul mic din partea
stângă a computerului dvs. Ar trebui să vedeți între una și opt lumini indicând
nivelul de încărcare a bateriei. Dacă este aprinsă o singură lumină, conectați
adaptorul de alimentare pentru a reîncărca. Pentru mai multe informații despre
indicatoarele luminoase ale bateriei, a se vedea pagina 56.

Â

Dacă problema persistă, închideți toate documentele deschise și terminați toate
aplicațiile. Returnați computerul la configurările sale de fabrică (conservând în
continuare fișierele dvs.) apăsând simultan tasta Shift din stânga, tasta Opțiune
(alt) din stânga, tasta Control din stânga și butonul de alimentare (®) timp de cinci
secunde până la repornirea computerului.

Â

Dacă ați instalat recent memorie suplimentară, asigurați-vă că aceasta este
instalată corect și este compatibilă cu computerul dvs. Verificați dacă înlăturarea și
reinstalarea vechii memorii permite inițializarea computerului (a se vedea pagina 45).

Â

Apăsați butonul de alimentare (®) și imediat țineți apăsate simultan tastele
Comandă (x), Opțiune, P și R, până când auziți sunetul de inițializare pentru a doua
oară pentru a reseta RAM parametru (PRAM).

Â

Dacă, în continuare, nu puteți inițializa MacBook Pro-ul dvs, consultați
secțiunea “Informații, service și asistență” în pagina 67 pentru informații despre
contactarea Apple pentru service.

background image

56

Capitolul 4

Probleme și soluții

Dacă ecranul devine brusc negru sau MacBook Pro se blochează
Încercați să reporniți MacBook Pro-ul dvs.

1

Decuplați toate dispozitivele care sunt conectate la MacBook Pro-ul dvs, cu excepția
adaptorului de alimentare.

2

Apăsați butonul de alimentare (®) pentru a reporni sistemul.

3

Permiteți încărcarea bateriei la un nivel de cel puțin 10% înainte de cuplarea oricăror
dispozitive externe și reluarea activității.
Pentru a vedea cât de mult s-a încărcat bateria, faceți clic pe pictograma de stare
Baterie (

) din bara de meniu sau verificați indicatoarele luminoase ale bateriei din

partea stângă a MacBook Pro-ului dvs.

De asemenea, este posibil ca ecranul să se întunece dacă aveți configurate
funcționalități pentru economisirea energiei bateriei.

Dacă apăsați butonul bateriei și toate indicatoarele luminoase ale bateriei clipesc
rapid de cinci ori
Bateria dvs. trebuie să fie înlocuită. Contactați un Apple Retail Store sau un furnizor
autorizat de servicii Apple.

Dacă apăsați butonul bateriei și indicatoarele luminoase ale bateriei clipesc de la
stânga la dreapta și apoi de la dreapta la stânga, de cinci ori la rând
Bateria dvs. nu este recunoscută. Contactați un Apple Retail Store sau un furnizor
autorizat de servicii Apple.

Dacă aveți probleme la ejectarea unui disc
Terminați toate aplicațiile care ar putea utiliza discul și reîncercați. Dacă aceasta nu
funcționează, reporniți computerul și apoi apăsați imediat trackpadul.

background image

57

Capitolul 4

Probleme și soluții