MacBook Pro - Ważne informacje o bezpieczeństwie

background image

Ważne informacje o bezpieczeństwie

OSTRZEŻENIE: 

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może

spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, zranienie lub uszkodzenie.

Wbudowana bateria Z MacBooka Pro nie wolno wyjmować baterii. Wymiana baterii
może być przeprowadzana jedynie przez autoryzowany serwis Apple. Jeśli MacBook Pro
został upuszczony, zgnieciony, wygięty, zniekształcony lub uszkodzony, nie należy
go używać. Nie należy umieszczać MacBooka Pro w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
kaloryfer lub kominek, gdzie temperatura mogłaby przekroczyć 100° C.

Prawidłowa obsługa Spód MacBooka Pro może się nagrzewać w czasie normalnego
użytkowania. MacBook Pro spełnia limity temperatur dla powierzchni dostępnych
dla użytkownika, ustalone przez International Standard for Safety of Information
Technology Equipment (IEC 60950-1).

background image

73

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy i zmniejszenia ryzyka obrażeń spowodowanych
przez wysoką temperaturę należy postępować wg poniższych zaleceń:

Â

MacBooka Pro należy umieścić na stabilnym podłożu pozwalającym na swobodny
dostęp powietrza od dołu i po bokach komputera.

Â

Nie należy ustawiać MacBooka Pro na poduszce lub innym miękkim materiale, gdyż
może to spowodować zasłonięcie otworów wentylacyjnych.

Â

Podczas pracy na MacBooku Pro nie wolno niczego stawiać na klawiaturze.

Â

Do otworów wentylacyjnych nie wolno nic wkładać.

Â

Jeśli podczas trzymania MacBooka Pro na kolanach jego wysoka temperatura stanie
się niekomfortowa, należy przełożyć go na płaską, stabilną powierzchnię.

Woda i wilgoć Trzymaj MacBooka Pro z dala od źródeł wilgoci, takich jak napoje,
umywalki, wanny, kabiny prysznicowe itp. Chroń MacBooka Pro przed wilgocią,
deszczem, śniegiem oraz mgłą.

Zasilacz MagSafe (85 W) Do pracy można używać tylko zasilacza dołączonego do
MacBooka Pro lub zgodnego z nim i autoryzowanego przez Apple. Przed podłączeniem
zasilacza do gniazdka elektrycznego należy sprawdzić poprawność połączenia wtyczki
lub przewodu prądu zmiennego z zasilaczem.

Podczas normalnej pracy zasilacz może się nagrzewać. Zasilacz MagSafe spełnia limity
temperatur dla powierzchni dostępnych dla użytkownika, ustalone przez International
Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1).

background image

74

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Poniższe zalecenia pozwolą zredukować potencjalną możliwość przegrzania zasilacza
oraz ryzyko obrażeń spowodowanych przez wysoką temperaturę:

Â

Podłącz zasilacz bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.

Złącze MagSafe

Wtyczka

Zasilacz MagSafe

Â

Jeżeli używasz przewodu prądu zmiennego, połóż zasilacz w dobrze wentylowanym
miejscu na biurku, na stole lub na podłodze.

Złącze MagSafe

Zasilacz MagSafe

Przewód zasilania

background image

75

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Oto sytuacje, w których należy odłączyć zasilacz i wszystkie przewody:

Â

Wymiana pamięci lub dysku twardego.

Â

Czyszczenie obudowy (tylko wg procedury opisanej na stronie 78).

Â

Uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki.

Â

MacBook Pro lub zasilacz zostały narażone na deszcz, wilgoć lub płyn dostał się do
wnętrza obudowy.

Â

MacBook Pro lub zasilacz został upuszczony, obudowa została uszkodzona, lub
podejrzewasz, że wymagany jest serwis lub naprawa.

W gnieździe zasilacza MagSafe znajduje się magnes, który może spowodować
wymazanie danych z karty kredytowej, iPoda lub z innych urządzeń. Aby uniknąć utraty
danych, nie należy umieszczać tych lub innych przedmiotów wrażliwych na działanie
pola magnetycznego w odległości mniejszej niż 25 mm od gniazda zasilania.

Gdy do gniazda zasilania MagSafe dostaną się jakieś drobiny, należy je delikatnie
usunąć przy pomocy suchego bawełnianego wacika.

Dane techniczne zasilacza MagSafe:

Â

Częstotliwość: prąd jednofazowy 50 do 60 Hz

Â

Napięcie sieci zasilającej: 100 do 240 V

Â

Napięcie wyjściowe: 18,5 V (prąd stały), 4,6 A

background image

76

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Uszkodzenie słuchu Głośne słuchanie muzyki przez słuchawki może doprowadzić
do trwałego uszkodzenia słuchu. Przystosowanie się po pewnym czasie do wyższego
poziomu głośności powoduje odbieranie dźwięku jako normalnego, nadal jednak może
postępować uszkadzanie słuchu. Po stwierdzeniu dzwonienia w uszach, bądź słabego
słyszenia normalnej mowy, należy przestać słuchać muzyki i wykonać badanie słuchu.
Im głośniejsza jest muzyka, tym mniej czasu potrzeba, aby słuch uległ uszkodzeniu.
Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:

Â

Ograniczenie czasu słuchania głośnej muzyki przez słuchawki.

Â

Unikanie zwiększania poziomu głośności w celu zagłuszenia dźwięków otoczenia.

Â

Zmniejszenie poziomu głośności, gdy nie słychać osób mówiących w pobliżu.

Działania wysokiego ryzyka Ten komputer nie jest przeznaczony do użycia
w zakładach jądrowych, w systemach nawigacji lotniczej, systemach komunikacyjnych,
systemach kontroli ruchu lotniczego, ani w żadnych innych, w których awaria
komputera mogłaby spowodować śmierć, obrażenia lub poważne skażenie środowiska.

Informacje o laserze w optycznych napędach dyskowych

OSTRZEŻENIE: 

Dokonywanie regulacji i przeprowadzanie procedur innych niż

wymienione w podręczniku obsługi sprzętu może spowodować narażenie na
szkodliwe promieniowanie.

Optyczny napęd dyskowy w komputerze zawiera urządzenie laserowe, które jest
bezpieczne w normalnym użyciu, ale może być szkodliwe dla oczu po rozmontowaniu.
Ze względów bezpieczeństwa ten sprzęt powinien być naprawiany tylko przez
autoryzowany serwis Apple.

background image

77

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne