MacBook Pro - Rzeczy nie mniej ważne

background image

Rzeczy nie mniej ważne

5

background image

72

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Dla bezpieczeństwa własnego oraz większego komfortu pracy należy przestrzegać
poniższych wskazówek obchodzenia się z MacBookiem Pro i czyszczenia go. Niniejszą
instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby użytkownik i inne
osoby mogły z niej szybko skorzystać w razie potrzeby.

PAMIĘTAJ: 

Nieprawidłowe przechowywanie lub używanie komputera grozi utratą

gwarancji producenta.