MacBook Pro - Przygotowanie MacBooka Pro do pracy

background image

Przygotowanie MacBooka Pro do pracy

MacBook Pro został tak zaprojektowany, aby można było go szybko skonfigurować
i zacząć używać. Przedstawiony na kolejnych stronach opis konfigurowania obejmuje
następujące etapy:

Â

podłączenie zasilacza MagSafe 85 W,

Â

podłączenie przewodów i uzyskanie dostępu do sieci,

Â

włączenie MacBooka Pro,

Â

skonfigurowanie konta użytkownika oraz innych ustawień przy użyciu Asystenta
ustawień,

Â

skonfigurowanie biurka i innych preferencji Mac OS X.

background image

10

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Ważne: 

Przed rozpoczęciem przygotowywania MacBooka Pro do pracy należy usunąć

folię ochronną z zasilacza MagSafe 85 W.

Krok 1:

Podłącz zasilacz MagSafe 85 W do MacBooka Pro, aby zapewnić zasilanie

komputera oraz ładowanie baterii.

Sprawdź, czy wtyczka prądu zmiennego jest prawidłowo włożona do zasilacza. Włóż
wtyczkę prądu zmiennego do gniazdka elektrycznego, a wtyczkę MagSafe do gniazdka
MagSafe w komputerze. W miarę zbliżania wtyczki MagSafe do gniazdka odczujesz
przyciąganie magnetyczne, które spowoduje połączenie wtyczki z gniazdem.

Złącze MagSafe

Przewód zasilający

Wtyczka

¯

Gniazdo zasilania MagSafe

Możesz zwiększyć zasięg zasilacza, zastępując wtyczkę prądu zmiennego przewodem
dołączonym do zestawu. Wyciągnij wtyczkę z zasilacza i podłącz do niego przewód.
Sprawdź, czy jest on prawidłowo zamocowany.

Odłączając zasilacz z gniazdka elektrycznego, nie ciągnij za przewód, lecz za wtyczkę.

background image

11

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Gdy podłączysz zasilacz do MacBooka Pro, lampka kontrolna wtyczki MagSafe zacznie
świecić. Kolor żółty sygnalizuje ładowanie baterii. Kolor zielony wskazuje, że bateria
jest w pełni naładowana. Jeżeli lampka nie świeci, sprawdź, czy wtyczka MagSafe jest
podłączona do komputera, a zasilacz jest podłączony do źródła prądu.

Krok 2:

Połącz się z siecią przewodową lub bezprzewodową.

Â

Jeżeli chcesz połączyć się z siecią przy użyciu Wi-Fi 802.11n, sprawdź, czy
bezprzewodowa stacja bazowa jest włączona, oraz czy znasz nazwę sieci, z którą
chcesz się połączyć. Po włączeniu MacBooka Pro otwarte zostanie okno Asystenta
ustawień, który poprowadzi Cię przez cały proces podłączania. Wskazówki, które
pomogą rozwiązać problemy znajdziesz na stronie 65.

Â

Aby połączyć się z siecią za pomocą przewodu Ethernet, podłącz jeden koniec tego
przewodu do MacBooka Pro, natomiast drugi do modemu kablowego, modemu DSL
lub gniazda sieci Ethernet.

®

Przewód
Ethernetu

Gniazdo Gigabit Ethernet
(10/100/1000Base-T)

G

background image

12

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 3:

Naciśnij przycisk włączania (®), aby uruchomić MacBooka Pro.

Włączenie komputera zostanie zasygnalizowane dźwiękiem.

®

®

Przycisk włączania

Pełne uruchomienie MacBooka Pro potrwa kilka chwil. Po uruchomieniu zostanie
otwarty program Asystent ustawień.

Jeżeli MacBook Pro nie włącza się, zajrzyj do rozdziału „Gdy MacBook Pro nie włącza się
lub nie uruchamia” na stronie 54.

background image

13

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 4:

Skonfiguruj MacBooka Pro za pomocą programu Asystent ustawień.

Po pierwszym uruchomieniu MacBooka Pro otwierany jest program Asystent ustawień.
Pomaga on wybrać sieć Wi-Fi, założyć konto użytkownika i przenieść dane z innego
Maca lub komputera PC. Pozwala również na przenoszenie danych z archiwum Time
Machine lub innego dysku zewnętrznego.
Jeżeli przenosisz dane z innego Maca, konieczne może okazać się uaktualnienie jego
oprogramowania, ponieważ do tego celu wymagany jest system Mac OS X 10.5.3 lub
nowszy. Przenoszenie danych z komputera PC wymaga pobrania i zainstalowania na
nim Asystenta migracji, dostępnego na stronie internetowej Apple pod adresem
www.apple.com/pl/migrate-to-mac.

Po uruchomieniu Asystenta ustawień na MacBooku Pro możesz pozostawić go
w trakcie pracy, przejść do drugiego komputera, aby uaktualnić jego oprogramowanie,
po czym wrócić do MacBooka Pro i dokończyć konfigurowanie.

Uwaga:  Jeżeli w trakcie pierwszego uruchomienia MacBooka Pro nie przeniesiesz
danych z poprzedniego komputera za pomocą Asystenta ustawień, możesz zrobić
to później za pomocą Asystenta migracji. Otwórz Asystenta migracji (jest w katalogu
Narzędzia w Launchpadzie). Jeżeli potrzebujesz pomocy podczas korzystania z tego
programu, otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „Asystent migracji”.

background image

14

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Konfigurowanie MacBooka Pro:

1

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez Asystenta ustawień, do
momentu pojawienia się ekranu „Przenieś dane na tego Maca”.

2

Wykonaj konfigurację podstawową, konfigurację z migracją danych lub przenieś dane
z archiwum Time Machine lub innego dysku:

Â

Jeżeli chcesz wykonać konfigurację podstawową, wybierz „Nie przenoś teraz”, po czym
kliknij w Dalej. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby wybrać sieć
bezprzewodową lub przewodową, założyć konto użytkownika i zakończyć pracę
Asystenta ustawień.

Â

Jeżeli chcesz wykonać konfigurację z migracją, wybierz „Z drugiego Maca” lub
„Z PC z Windows”, po czym kliknij w Dalej. Postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać Maca lub PC, z którego chcesz przenieść dane.
Mac lub PC musi być połączony z tą samą siecią przewodową lub bezprzewodową.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi migracji.

Â

Jeżeli chcesz przenieść dane z archiwum Time Machine lub z innego dysku, wybierz
„Z Time Machine lub innego dysku”, po czym kliknij w Dalej. Wybierz archiwum
lub dysk, z którego chcesz dokonać migracji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie.

Jeżeli nie zamierzasz używać ani zachowywać starego Maca, zalecamy usunięcie
autoryzacji tego komputera do odtwarzania muzyki, wideo lub książek, które zostały
kupione w iTunes Store. Usunięcie autoryzacji z komputera zapobiega odtwarzaniu
zakupionych utworów, wideo i książek audio przez inne osoby i zwalnia jedną
autoryzację do wykorzystania. Aby dowiedzieć się więcej o wycofywaniu autoryzacji,
wybierz „Pomoc iTunes” z menu Pomoc w programie iTunes.

background image

15

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 5:

Skonfiguruj wygląd biurka Mac OS X oraz ustaw preferencje.

Wygląd biurka Mac OS X można łatwo zmieniać za pomocą programu Preferencje
systemowe. Jest to „centrum dowodzenia” dla większości ustawień MacBooka Pro.
Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe lub kliknij w ikonę
Preferencji systemowych w Docku.

Pasek menu

Menu Pomoc

Ikona wyszukiwarki Spotlight

Ikona Findera

Ikona Preferencji systemowych

Dock

background image

16

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Ważne: 

W preferencjach użytkowników i grup możesz włączyć możliwość zerowania

hasła — przydatną w sytuacji jego zapomnienia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
o preferencjach systemowych, otwórz Centrum pomocy i wyszukaj hasła „preferencje
systemowe” lub nazwy określonych preferencji.