MacBook Pro - Wymiana dysku twardego

background image

Wymiana dysku twardego

W MacBooku Pro można wymienić dysk twardy. Gdy otworzysz dolną pokrywę
MacBooka Pro, dysk twardy znajdziesz obok wbudowanej baterii.
Nowy dysk musi być dyskiem 2,5-calowym ze złączem Serial ATA (SATA).

Ważne: 

Apple zaleca wykonanie kopii zapasowej danych znajdujących się na dysku

przed jego odłączeniem i wymianą. Apple nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną
utratę danych.

Wymienianie dysku twardego w MacBooku Pro:

1

Wyłącz MacBooka Pro. Odłącz zasilacz, przewód Ethernet, przewody USB, linkę
zabezpieczającą oraz inne przewody podłączone do MacBooka Pro, aby zapobiec
uszkodzeniu komputera.

OSTRZEŻENIE: 

Wewnętrzne części MacBooka Pro mogą być gorące. Jeżeli

MacBook Pro był niedawno używany, przed przystąpieniem do dalszych czynności
należy odczekać 10 minut po jego wyłączeniu, aby ochłodzić wewnętrzne części
komputera.

2

Odwróć MacBooka Pro i odkręć dziesięć (10) wkrętów mocujących dolną część
obudowy. Odkręć krótsze wkręty pod kątami pokazanymi na ilustracji. Zdejmij tę
obudowę i odłóż ją na bok.

background image

38

Rozdział 3

Rozbuduj swojego MacBooka Pro

Ważne: 

Wkręty te mają różne długości, zanotuj więc sobie ich położenie, aby móc je

później umieścić w prawidłowych otworach. Następnie odłóż je w bezpieczne miejsce.

Krótki

Długie

background image

39

Rozdział 3

Rozbuduj swojego MacBooka Pro

Ważne: 

Zdjęcie dolnej części obudowy odsłania wrażliwe wewnętrzne komponenty

komputera, które mogą ulec uszkodzeniu na skutek rozładowań elektrostatycznych.

3

Przed dotknięciem klamry dysku twardego dotknij metalowej powierzchni wewnątrz
komputera, aby usunąć ładunki elektrostatyczne ze swojego ciała.

background image

40

Rozdział 3

Rozbuduj swojego MacBooka Pro

4

Znajdź klamrę mocującą w górnej części dysku. Poluzuj dwa wkręty trzymające
klamrę mocującą dysku, używając śrubokrętu krzyżakowego. Następnie odłóż klamrę
w bezpieczne miejsce.

5

Złap za uchwyt i delikatnie podnieś dysk do góry.

Klamra

Pociągnij
zakładkę

background image

41

Rozdział 3

Rozbuduj swojego MacBooka Pro

6

Trzymając dysk za boki, delikatnie wyjmij znajdującą się po prawej jego stronie wtyczkę,
aby ją odłączyć. Nie ściskaj dysku palcami i unikaj dotykania obwodów elektronicznych
znajdujących się pod spodem dysku.

Złącze

Wtyczka ta znajduje się na końcu przewodu, który musi pozostać w komorze dysku.

background image

42

Rozdział 3

Rozbuduj swojego MacBooka Pro

Ważne: 

Po obu stronach dysku twardego znajdują się cztery (4) wkręty mocujące.

Jeżeli nowy dysk nie ma tych wkrętów, odkręć je ze starego dysku i przed
zamontowaniem przykręć do nowego.

Wkręty mocujące

7

Podłącz wtyczkę z prawej strony nowego dysku.

background image

43

Rozdział 3

Rozbuduj swojego MacBooka Pro

8

Włóż nowy dysk pod kątem. Upewnij się, że wkręty mocujące są prawidłowo
umieszczone.

9

Zamontuj klamrę mocującą dysku i dokręć wkręty.

background image

44

Rozdział 3

Rozbuduj swojego MacBooka Pro

10

Zamontuj dolną część obudowy. Wkręć dziesięć wkrętów, które zostały wykręcone
w kroku 2. Pamiętaj, aby krótsze z nich wkręcać pod kątami pokazanymi na ilustracji.

Krótki

Długie

Informacje o instalowaniu Mac OS X oraz dołączonych programów znajdziesz
w rozdziale „Naprawianie, odtwarzanie lub ponowne instalowanie Mac OS X” na
stronie 57.

background image

45

Rozdział 3

Rozbuduj swojego MacBooka Pro