MacBook Pro - Uaktualnianie oprogramowania

background image

Uaktualnianie oprogramowania

Komputer może łączyć się z Internetem i automatycznie pobierać oraz instalować
najnowsze wersje oprogramowania, sterowniki i inne udoskonalenia udostępniane
przez Apple.

Gdy nawiązane jest połączenie z Internetem, program Uaktualnienia automatycznie
sprawdza, czy dostępne są jakieś uaktualnienia oprogramowania dla komputera.
Można tak skonfigurować MacBooka Pro, aby co jakiś czas automatycznie sprawdzał
dostępność uaktualnień, pobierał je i instalował.

Sprawdzanie dostępności uaktualnień oprogramowania:

1

Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe.

2

Kliknij w ikonę Uaktualnienia programów i postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie.

background image

67

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Â

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła
„uaktualnienia”.

Â

Najnowsze informacje na temat Mac OS X można znaleźć na witrynie internetowej
www.apple.com/pl/macosx.