MacBook Pro - Problemy z połączeniem z Internetem

background image

Problemy z połączeniem z Internetem

Na MacBooku Pro zainstalowany jest program o nazwie Asystent ustawień, który
pomaga skonfigurować połączenie internetowe. Otwórz Preferencje systemowe i kliknij
w Sieć. Kliknij w przycisk Pomóż mi, aby otworzyć Asystenta ustawień sieci.

W przypadku problemów z połączeniem internetowym można wypróbować poniższe
kroki lub użyć programu Diagnostyki sieci.

background image

63

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Korzystanie z Diagnostyki sieci:

1

Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe.

2

Kliknij w Sieć, a następnie w Pomóż mi.

3

Kliknij w Diagnostyka, aby otworzyć narzędzie Diagnostyka sieci.

4

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Jeżeli Diagnostyka sieci nie może rozwiązać problemu, może to oznaczać, że problem
ten jest związany z dostawcą usług internetowych (ISP) z którym próbujesz się
połączyć, z zewnętrznym urządzeniem używanym do łączenia się z dostawcą, bądź
z serwerem, do którego chcesz uzyskać dostęp. Możesz spróbować poniższych kroków.

Połączenie z Internetem przez modem kablowy, DSL i LAN

Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, w tym przewód
zasilający modemu, przewód łączący modem z komputerem i przewód łączący
modem z gniazdem sieciowym. Sprawdź przewody i zasilanie koncentratorów Ethernet
i routerów.

Wyłącz modem DSL lub kablowy na kilka minut, następnie włącz go ponownie.
Niektórzy dostawcy zalecają odłączenie przewodu zasilania od modemu. Jeżeli modem
posiada przycisk zerowania, można go nacisnąć przed albo po wyłączeniu i włączeniu.

Ważne: 

Instrukcje dotyczące modemów nie mają zastosowania dla użytkowników sieci

LAN. Użytkownicy sieci LAN mogą posiadać koncentratory, przełączniki, routery lub
inne urządzenia połączeniowe, których użytkownicy modemów DSL oraz kablowych
nie posiadają. Użytkownicy sieci LAN powinni kontaktować się z administratorem sieci,
a nie z dostawcą Internetu.

background image

64

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Połączenia PPPoE

Gdy nie możesz połączyć się z dostawcą usług Internetu przy użyciu protokołu PPPoE,
sprawdź czy w preferencjach sieci podane zostały prawidłowe dane.

Sprawdzanie ustawień sieci:

1

Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe.

2

Kliknij w Sieć.

3

Kliknij w przycisk dodawania (+) na dole listy połączeń sieciowych i wybierz PPPoE
z menu Interfejs.

4

Z menu Ethernet wybierz interfejs dla usługi PPPoE. Wybierz Ethernet, jeśli łączysz się
z siecią przewodową lub Wi-Fi, jeśli łączysz się z siecią bezprzewodową.

5

Kliknij w Utwórz.

6

Podaj dane uzyskane od dostawcy usługi (nazwa konta, hasło i nazwa usługi PPPoE,
jeśli nazwa ta jest wymagana).

7

Kliknij w Zastosuj, aby uaktywnić ustawienia usługi.

background image

65

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Połączenia sieciowe

Upewnij się, że przewód Ethernet podłączony jest do gniazda w MacBooku Pro i do
sieci. Sprawdź przewody i zasilanie koncentratorów i routerów sieciowych.

Jeżeli masz dwa lub więcej komputerów, współdzielących połączenie internetowe,
upewnij się, że sieć jest właściwie skonfigurowana. Należy wiedzieć, czy dostawca
dostarcza tylko jeden adres IP, czy też wiele adresów IP, po jednym dla każdego
komputera.

Jeżeli dostawca udostępnia tylko jeden adres IP, trzeba użyć routera, który rozdzieli
połączenie za pomocą technologii określanej jako „translacja adresów sieciowych” (NAT)
lub „maskowanie adresu IP”. Informacji o konfigurowaniu należy szukać w dokumentacji
routera lub zapytać się osoby, która konfigurowała sieć. Udostępnianie pojedynczego
adresu IP wielu komputerom możliwe jest również przy użyciu stacji bazowej AirPort.
Więcej informacji o stacji bazowej AirPort znajdziesz w Centrum pomocy lub na
witrynie wsparcia technicznego dla użytkowników technologii AirPort, dostępnej pod
adresem www.apple.com/pl/support/airport.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać wykonując powyższe kroki, wówczas należy
skontaktować się z dostawcą Internetu lub z administratorem sieci.