MacBook Pro - Problemy uniemożliwiające korzystanie z MacBooka Pro

background image

Problemy uniemożliwiające korzystanie z MacBooka Pro

Gdy MacBook Pro nie reaguje lub wskaźnik nie porusza się
W rzadkich przypadkach program może się „zamrozić” na ekranie. Mac OS X oferuje
sposób zakończenia działania „zamrożonego” programu bez potrzeby ponownego
uruchamiania komputera.

Wymuszanie zakończenia pracy programu:

1

Naciśnij klawisze Command (x)-Opcja-Esc lub wybierz polecenie menu Apple () >
Wymuś koniec.
Na ekranie pojawi się okno dialogowe „Wymuś zamknięcie programów” z zaznaczonym
bieżącym programem.

2

Kliknij w przycisk Wymuś koniec.
Zaznaczony program zostanie zamknięty, a inne programy będą działać nadal.

Gdy zachodzi taka potrzeba, w tym samym oknie dialogowym możesz także ponownie
uruchomić Findera.

Następnie uruchom komputer ponownie, aby upewnić się, że problem został usunięty.

Jeżeli problem powtarza się uporczywie, wybierz z paska menu u góry ekranu
polecenie Pomoc > Centrum pomocy. Poszukaj hasła „zamrożenie”, aby uzyskać pomoc
w sytuacji, gdy komputer nie reaguje.

Jeśli problem występuje tylko w przypadku korzystania z konkretnego programu,
sprawdź u producenta programu, czy jest on zgodny z komputerem. Pomoc
i informacje kontaktowe dotyczące oprogramowania dołączonego do MacBooka Pro
można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/downloads.

background image

54

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Jeżeli wiesz, że program jest zgodny z Twoim komputerem, możesz spróbować
ponownie zainstalować oprogramowanie systemowe. Zobacz „Naprawianie,
odtwarzanie lub ponowne instalowanie Mac OS X” na stronie 57.

Gdy MacBook Pro „zamraża się” podczas uruchamiania, na ekranie widać migający
znak zapytania lub ekran jest ciemny, a lampka kontrolna uśpienia świeci stałym
światłem (czyli komputer nie jest uśpiony)
Migający znak zapytania zwykle oznacza, że komputer nie może znaleźć systemu
operacyjnego na dysku twardym, ani na żadnym dysku dołączonym do komputera.

Â

Odczekaj kilka sekund. Jeżeli komputer nie uruchamia się, wyłącz go, przytrzymując
przycisk włączania (®) przez około 8-10 sekund. Odłącz wszystkie urządzenia
zewnętrzne i spróbuj ponownie uruchomić komputer, naciskając przycisk włączania
(®) i przytrzymując klawisz Opcja. Jeśli komputer uruchomi się, kliknij w ikonę dysku
twardego, po czym kliknij w strzałkę w prawo. Po uruchomieniu komputera otwórz
Preferencje systemowe i kliknij w Dysk startowy. Zaznacz dysk lokalny z systemem
Mac OS X.
Jeżeli problem często się powtarza, konieczne może okazać się ponowne
zainstalowanie oprogramowania systemowego. Zobacz „Naprawianie, odtwarzanie
lub ponowne instalowanie Mac OS X” na stronie 57.

Gdy MacBook Pro nie włącza się lub nie uruchamia
Spróbuj poniższych sugestii w podanej kolejności, aż do poprawnego uruchomienia
komputera:

background image

55

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Â

Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony do komputera oraz do sprawnego gniazdka
elektrycznego. Pamiętaj, aby używać zasilacza MagSafe 85 W dołączonego do
MacBooka Pro. Jeśli zasilacz przestał ładować baterię i nie świeci się lampka kontrolna
na wtyczce zasilacza MagSafe po podłączeniu przewodu zasilającego, spróbuj ten
przewód odłączyć i ponownie podłączyć lub spróbuj użyć innego gniazdka z prądem.

Â

Sprawdź, czy bateria nie wymaga ponownego naładowania. Wciśnij mały przycisk
po lewej stronie komputera. Zaświeci się od jednego do ośmiu wskaźników,
informujących o poziomie naładowania baterii. Jeżeli zaświeci się tylko jeden
wskaźnik, podłącz zasilacz, aby naładować baterię. Więcej informacji o wskaźniku
naładowania baterii znajdziesz na stronie 56.

Â

Jeżeli problem nie ustępuje, zamknij wszystkie otwarte dokumenty oraz zakończ
pracę wszystkich programów. Przywróć ustawienia komputera do wartości
domyślnych (zachowując wszystkie pliki), przytrzymując równocześnie klawisz Shift,
lewy klawisz Opcja, lewy klawisz Control oraz przycisk włączania (®) przez pięć
sekund, aż komputer ponownie się uruchomi.

Â

Jeżeli niedawno zainstalowana została dodatkowa pamięć, upewnij się, że jest
ona zainstalowana prawidłowo oraz zgodna z Twoim komputerem. Sprawdź, czy
wyjęcie tej pamięci oraz ponowne zainstalowanie starej pamięci pozwala uruchomić
komputer (zobacz na stronie 45).

Â

Naciśnij przycisk włączania (®) i natychmiast przytrzymaj jednocześnie klawisze
Command (x), Opcja, P i R, aż po raz kolejny usłyszysz dźwięk uruchamiania.
Spowoduje to wyzerowanie pamięci parametrów (PRAM).

Â

Jeżeli nadal nie możesz uruchomić MacBooka Pro, zobacz „Dodatkowe informacje,
serwis i pomoc” na stronie 67, aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z serwisem
Apple.

background image

56

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Gdy ekran nagle staje się czarny lub MacBook Pro „zamraża się”
Spróbuj uruchomić MacBooka Pro ponownie.

1

Odłącz wszystkie urządzenia podłączone do MacBooka Pro (za wyjątkiem zasilacza).

2

Wciśnij przycisk włączania (®), aby ponownie uruchomić system.

3

Naładuj baterię do poziomu co najmniej 10 procent, zanim podłączysz urządzenia
zewnętrzne i zaczniesz pracę.
Jeżeli chcesz sprawdzić poziom naładowania baterii, spójrz na ikonę baterii (

)

w pasku menu lub na lampki wskaźnika baterii po lewej stronie MacBooka Pro.

Ekran może także zostać przyciemniony, gdy ustawione są odpowiednie preferencje
oszczędzania energii.

Gdy po wciśnięciu przycisku baterii wszystkie lampki migają szybko pięć razy
Trzeba wymienić baterię. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem
Apple.

Gdy po wciśnięciu przycisku baterii lampki migają pięć razy od lewej do prawej i od
prawej do lewej
Bateria nie została rozpoznana. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub
serwisem Apple.

Gdy nie można wysunąć płyty
Zakończ pracę wszystkich programów, które mogą z niej korzystać. Jeżeli to nie
pomoże, uruchom komputer ponownie i natychmiast wciśnij i trzymaj wciśnięty
przycisk gładzika.

background image

57

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie