MacBook Pro - Odrobina profilaktyki

background image

Odrobina profilaktyki

W przypadku problemów z komputerem lub oprogramowaniem posiadanie
aktualnego archiwum Time Machine pozwala uchronić się przed utratą danych.
Regularne archiwizowanie zawartości dysku przy użyciu Time Machine pozwala na
odzyskiwanie oprogramowania i wszystkich swoich danych w takiej samej postaci,
w jakiej zostały one zarchiwizowane. Gdy dane chronione są przy użyciu Time Machine,
nawet poważniejsze problemy mają mniejsze skutki.

background image

53

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie