MacBook Pro - Naprawianie, odtwarzanie lub ponowne instalowanie Mac OS X

background image

Naprawianie, odtwarzanie lub ponowne instalowanie
Mac OS X

Mac OS X udostępnia narzędzia pozwalające na naprawianie i przywracanie plików.
Narzędzia te mogą pomóc podczas problemów z oprogramowaniem lub sprzętem,
a także pozwalają na przywracanie oprogramowania do oryginalnych ustawień
fabrycznych. Dostęp do tych narzędzi możliwy jest nawet wtedy, gdy komputer nie
uruchamia się prawidłowo.

background image

58

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Oto funkcje programu Narzędzia Mac OS X:

Â

Odtwarzanie oprogramowania i danych z archiwum Time Machine.

Â

Ponowne instalowanie systemu Mac OS X i programów Apple.

Â

Przywracanie ustawień fabrycznych komputera poprzez wymazanie dysku i ponowne
zainstalowanie systemu Mac OS X i programów Apple.

Â

Naprawianie dysku komputera przy użyciu Narzędzia dyskowego.

Gdy komputer wykryje problem, Narzędzia Mac OS X zostaną otwarte automatycznie.
Możesz je również otworzyć ręcznie, uruchamiając komputer ponownie.

Uruchamianie Narzędzi Mac OS X:

m

Uruchom komputer ponownie, trzymając wciśnięte klawisze Command (x) i R. Na
ekranie pojawi się okno Narzędzi Mac OS X.

Niektóre narzędzia dostępne w programie Narzędzia Mac OS X wymagają dostępu
do Internetu oraz do Mac App Store. Warto upewnić się, że komputer połączony jest
z Internetem poprzez sieć Wi-Fi lub sieć Ethernet.

Łączenie z siecią Wi-Fi:

1

Wybierz sieć z menu statusu Wi-Fi, znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

2

Jeżeli to konieczne, wprowadź hasło dostępu do sieci.

Jeżeli chcesz połączyć się z siecią ukrytą, wybierz „Przyłącz się do innej sieci”. Wprowadź
nazwę sieci i hasło dostępu.

Naprawianie dysku przy użyciu Narzędzia dyskowego

Jeżeli są problemy z komputerem lub po jego włączeniu automatycznie otwierają się
Narzędzia Mac OS X, może to oznaczać konieczność naprawienia dysku komputera.

background image

59

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

1

Zaznacz Narzędzie dyskowe w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij w Dalej.

2

Zaznacz dysk lub partycję na liście po lewej stronie okna, po czym kliknij w kartę
Pierwsza pomoc.

3

Kliknij w Napraw dysk.

Jeżeli Narzędzie dyskowe nie może naprawić dysku, zarchiwizuj tyle danych, ile możesz,
po czym postępuj według wskazówek opisanych w rozdziale „Naprawianie, odtwarzanie
lub ponowne instalowanie Mac OS X” na stronie 57.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Narzędziu dyskowym i oferowanych przezeń
opcjach, zajrzyj do Centrum pomocy lub otwórz Narzędzie dyskowe (jest w katalogu
Narzędzia w Launchpadzie) i wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Narzędzia
dyskowego.

Odtwarzanie danych z archiwum Time Machine

Jeżeli masz utworzone wcześniej archiwum Time Machine, możesz użyć funkcji
odtwarzania danych, aby przywrócić poprzedni stan komputera.
Archiwum Time Machine pozwala na przywracanie danych tylko na komputerze, na
którym zostało wykonane. Jeżeli chcesz przenieść dane z archiwum Time Machine
do nowego komputera, użyj Asystenta migracji. Znajdziesz go w katalogu Narzędzia
w Launchpadzie.

1

Jeżeli archiwum Time Machine znajduje się w Time Capsule, upewnij się, że masz
połączenie z siecią Ethernet lub Wi-Fi. Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, postępuj wg
wskazówek na stronie 58.

2

Zaznacz „Odtwórz z kopii zapasowej Time Machine” w oknie Narzędzi Mac OS X, po
czym kliknij w Dalej.

background image

60

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

3

Zaznacz dysk z archiwum Time Machine, po czym postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie.

Ponowne instalowanie systemu Mac OS X i programów Apple

W niektórych sytuacjach konieczne może okazać się ponowne zainstalowanie
systemu Mac OS X i oprogramowania Apple. Możesz wykonać ponowną instalację
z zachowaniem swoich plików i ustawień.

1

Upewnij się, że MacBook Pro połączony jest z Internetem przez sieć Ethernet lub Wi-Fi.
Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, postępuj wg wskazówek na stronie 58.

2

Zaznacz „Instaluj ponownie Mac OS X” w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij
w Dalej.

3

W panelu wyboru dysku zaznacz bieżący dysk z systemem Mac OS X (w większości
sytuacji będzie to jedyny możliwy wybór).

4

Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć instalowanie dodatkowych programów, kliknij
w Dostosuj.

5

Kliknij w Instaluj.

Możesz zainstalować Mac OS X bez wymazywania dysku, zachowując w ten sposób
istniejące ustawienia i pliki, jak również wymazać wcześniej zawartość dysku, usuwając
wszystkie dane i przygotowując komputer do ponownego zainstalowania systemu
i programów.

Po zainstalowaniu systemu Mac OS X możesz otworzyć Mac App Store i ponownie
pobrać używane wcześniej programy Apple.

Ważne: 

Przed rozpoczęciem odtwarzania oprogramowania zalecamy zarchiwizowanie

danych zachowanych na dysku twardym. Apple nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualną utratę danych.

background image

61

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Przywracanie ustawień fabrycznych komputera

Przywrócenie ustawień fabrycznych komputera oznacza usunięcie wszystkich
zachowanych na nim danych: kont użytkowników, ustawień sieci oraz wszystkich
Twoich plików i katalogów. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem przywracania ustawień
zarchiwizować wszystkie pliki, które chcesz zachować (np. kopiując je na inny dysk).
Przepisz także ustawienia widoczne w preferencjach sieci, aby ułatwić połączenie
z Internetem po ponownym zainstalowaniu systemu.

1

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem przez sieć Ethernet lub Wi-Fi.
Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, postępuj wg wskazówek na stronie 58.

2

Zaznacz Narzędzie dyskowe w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij w Dalej.

3

Zaznacz dysk na liście po lewej stronie okna, po czym kliknij w kartę Wymaż.

4

Rozwiń menu wyskakujące Format i wybierz z niego „Mac OS X Extended
(kronikowany)”, wpisz nazwę dysku i kliknij w Wymaż.

5

Po wymazaniu dysku wybierz polecenie menu Narzędzie dyskowe > Zakończ Narzędzie
dyskowe.

6

Zaznacz „Instaluj ponownie Mac OS X” w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij
w Dalej.

7

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez Instalator Mac OS X, aby
ponownie zainstalować system Mac OS X.

Po zainstalowaniu systemu i programów Apple możesz odtworzyć swoje dane i inne
programy z archiwum Time Machine.

background image

62

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie