MacBook Pro - Korzystanie z programu Apple Hardware Test

background image

Korzystanie z programu Apple Hardware Test

Jeżeli podejrzewasz problem sprzętowy MacBooka Pro, użyj programu Apple Hardware
Test, który określi, czy przyczyną problemu są podzespoły komputera (np. pamięć lub
procesor).

Korzystanie z programu Apple Hardware Test:

1

Odłącz od komputera wszystkie zewnętrzne urządzenia, z wyjątkiem zasilacza.
Jeżeli jest podłączony przewód Ethernet, również go odłącz.

2

Uruchom ponownie komputer i podczas uruchamiania wciśnij klawisz D.

3

Gdy pojawi się okno programu Apple Hardware Test, zaznacz język, którego chcesz
używać.

4

Naciśnij klawisz Return lub kliknij w przycisk ze strzałką w prawo.

5

Gdy pojawi się główny ekran programu Apple Hardware Test (po około 45 sekundach),
postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

6

W przypadku wykrycia problemu, Apple Hardware Test wyświetli kod błędu. Zanotuj go
przed dalszymi czynnościami. Jeżeli Apple Hardware Test nie wykryje błędów, wówczas
problem dotyczy prawdopodobnie oprogramowania.