MacBook Pro - Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

background image

Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

Więcej informacji o używaniu MacBooka Pro można znaleźć w Centrum pomocy oraz
na stronie internetowej www.apple.com/pl/support/macbookpro.

Otwieranie Centrum pomocy:

1

Kliknij w ikonę Findera, znajdującą się w Docku (czyli pasku ikon wzdłuż krawędzi
ekranu).

2

Kliknij w Pomoc (w pasku menu u góry ekranu) i wykonaj jedną z poniższych czynności:

a

Wpisz pytanie lub słowa w polu wyszukiwania, po czym wybierz jeden ze
znalezionych tematów lub pozycję „Pokaż wszystkie wyniki”, aby zobaczyć listę
wszystkich tematów pomocy dotyczących danej kwestii.

b

Wybierz polecenie Centrum pomocy, aby otworzyć okno Centrum pomocy,
pozwalające na przeglądanie i przeszukiwanie tematów pomocy.

background image

33

Rozdział 2

Życie z MacBookiem Pro

Więcej informacji

Więcej informacji o używaniu MacBooka Pro można znaleźć w następujących
miejscach:

Więcej informacji

Zobacz

Instalowanie pamięci

Rozdział 3, „Rozbuduj swojego MacBooka Pro” na stronie 35.

Rozwiązywanie problemów
z MacBookiem Pro

Rozdział 4, „Problem – poznaj jego rozwiązanie” na stronie 51.

Informacje o serwisie
i wsparciu technicznym

„Dodatkowe informacje, serwis i pomoc” na stronie 67. Możesz też
odwiedzić witrynę wsparcia technicznego Apple, dostępną pod
adresem www.apple.com/pl/support/macbookpro.

Używanie Mac OS X

Witryna Mac OS X – www.apple.com/pl/macosx. Możesz również
poszukać hasła „Mac OS X” w Centrum pomocy.

Przejście z PC na Maca

Witryna internetowa „Za co pokochasz komputer Mac” pod
adresem www.apple.com/pl/getamac/whymac.

Używanie programów iLife

Witryna programów iLife pod adresem www.apple.com/pl/ilife.
Możesz także uruchomić dowolny program iLife, otworzyć okno
pomocy i w polu wyszukiwania wpisać pytanie.

Zmienianie preferencji
systemowych

Preferencje systemowe, wybierając polecenie menu Apple (

K

) >

Preferencje systemowe. Możesz też poszukać hasła „preferencje
systemowe” w Centrum pomocy.

Korzystanie z gładzika

Preferencje systemowe: kliknij w ikonę Gładzik.

Korzystanie z klawiatury

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „klawiatura”.

Korzystanie z kamery
FaceTime HD

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „kamera”.

Korzystanie z Wi-Fi

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „wi-fi”.

background image

34

Rozdział 2

Życie z MacBookiem Pro

Więcej informacji

Zobacz

Korzystanie z bezprzewodowej
technologii Bluetooth

Witryna pomocy technicznej Bluetooth pod adresem
www.apple.com/pl/support/bluetooth. Możesz także otworzyć
program Wymiana plików przez Bluetooth (katalog Narzędzia
w Launchpadzie) i wybrać Pomoc > Pomoc Bluetooth.

Dbanie o baterię

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „bateria”.

Podłączanie drukarki

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „drukowanie”.

Podłączanie urządzeń FireWire
lub USB

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „FireWire” lub „USB”.

Łączenie z Internetem

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „Internet”.

Korzystanie z gniazda
Thunderbolt

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „Thunderbolt”.

Podłączanie monitora
zewnętrznego

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „gniazdo monitora”.

Nagrywanie płyt CD lub DVD

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „nagrywanie płyt”.

Dane techniczne

Witryna danych technicznych: www.apple.com/support/specs.
Możesz także otworzyć Informacje o systemie, wybierając
polecenie menu Apple (

K

) > Ten Mac i klikając w Więcej

informacji.

Najnowsze informacje Apple

Witryna Apple: www.apple.com/pl.

Oprogramowanie do pobrania

Mac App Store (dostępny w systemie Mac OS X 10.6.6 lub
nowszym)

Wskazówki, pomoc techniczna
i instrukcje obsługi produktów
Apple

Witryna wsparcia technicznego Apple:
www.apple.com/pl/support.

background image

Centrum pomocy

RAM

www.apple.com/pl/store